esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eslogo


Es esmu savādāks, man vajadzīga saprotama informācija

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Конкурс ЕС для НГО
Программа: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Поиск проектов
Исполнитель проекта: Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola
Партнер: Latvijas vājdzirdīgo asociācija