eslogo


Latvijas arodbiedrības ceļā uz Eiropas Savienību

Extended view
Source of Funding: EU call for proposals for NGO
Program: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Search projects
Project Promoter: Latvijas brīvo arodbiedrību savienība