eslogo


No Valkas līdz Briselei 1967km

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: Latvijas Bērnu fonda Valkas nodaļa
Sadarbības partneris: Valkas rajona padome