sif-jauns-kras


Latviešu un krievu tautas tradīcijas mācību gada garumā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām” 2002

Search projects
Total ESF spent: 800.00 LVL / 1 138.30 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project Promoter: Gailīšu pamatskola