sif-jauns-kras


Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība Valkā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Pieejamas vides veidošana pārstāvjiem no dažādām sociāli neaizsargātām grupām" 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 2 410.00 LVL / 3 429.12 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Valkas pilsētas bibliotēka
Sadarbības partneris: Valkas pilsētas dome un SO Tautas pašdarbības mākslas un kultūrvides veicināšanas fonds