sif-jauns-kras


LAN-A - līdzvērtīgu apstākļu nodrošināšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Pieejamas vides veidošana pārstāvjiem no dažādām sociāli neaizsargātām grupām" 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 5 000.00 LVL / 7 114.36 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Kauguru kultūras nams
Sadarbības partneris: SO "Jūrmalas Pieaugušo izglītības centrs"