sif-jauns-kras


Projekts sociālās izslēgtības mazināšanai Latgalē "Es - Citi - Vide ap mani"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Sociālo iemaņu attīstīšana internātskolu un bērnu namu audzēkņiem, lai sagatavotu viņus pastāvīgai dzīvei” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 477.50 LVL / 6 370.91 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs
Sadarbības partneris: Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas" un Daugavpils bērnu nams - patversme "Auseklītis"