sif-jauns-kras


Liepājas mazākumtautību biedrību integrācija reģiona NVO sektorā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 989.00 LVL / 1 407.22 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: SO Apvienība "Liepājas NVO atbalsta centrs"