Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Savstarpējas izpratnes veicināšanas ceļi cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem iekļaušanai sabiedrības dzīvē

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Atbalsts bērnu un jauniešu invalīdu iekļaušanai mācību iestādēs un pozitīvas attieksmes veidošana pret invalīdiem sabiedrībā” 2003

Search projects
Total ESF spent: 4 853.00 LVL / 6 905.20 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project number: 2003.S.1/45
Project Promoter: SO Aprūpes centrs "Saule"