sif-jauns-kras


Latvijas pilsonības iegūšanas veicināšana bērniem - nepilsoņiem, valts un pašvaldības bērnu iestādēs

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 556.61 LVL / 6 483.47 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.1/36 9 (2. virz.)
Projekta īstenotājs: SO Latvijas organizācija "Glābiet bērnus"
Sadarbības partneris: Naturalizācijas pārvalde, Valsts Cilvēktiesību birojs