sif-jauns-kras


Tuvās un tālās mājas

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 3 925.87 LVL / 5 586.01 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.1/21 (2. virz.)
Projekta īstenotājs: SO "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Sadarbības partneris: Alūksnes rajona padome