sif-jauns-kras


Roku rokā draugu lokā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts skolu sadarbībai 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 3 387.49 LVL / 4 819.96 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.2./26 (2. virz.)
Projekta īstenotājs: Svētciema pamatskola
Sadarbības partneris: Rīgas Ukraiņu vidusskola