sif-jauns-kras


Speciālās internātskolas audzēkņu ar garīgās attīstības traucējumiem integrācijas veicināšana sabiedrībā.

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Search projects
Total ESF spent: 5 200.00 LVL / 7 398.93 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project number: 2004.S.1/11
Project Promoter: SO Atbalsta grupa invalīdiem ar speciālajām vajadzībām "Mēs saviem bērniem"
Partner(s): Madonas rajona Dzelzavas speciālā internātskola