sif-jauns-kras


Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"

Поиск проектов

Projekta mērķis: Veicināt Kurzemes nevalstisko organizāciju kā potenciālo sadarbības partneru rezultatīvāku darbību savu un sabiedrības mērķu labā. Veikt 40-50 Kurzemes NVO monitoringu, mācību nodrošinājumu un darbības popularizēšanu, lai varētu efektīvāk līdzdarboties plānošanas reģiona attīstības politikas izstrādāšanā, īstenošanā un uzraudzībā.

Mērķa grupas:

  • 40-50 Kurzemes nevalstiskās organizācijas, kurās tiktu veikts organizācijas monitorings (vadības kapacitātes, cilvēkresursu, tehnisko resursu izvērtēšana) pēc vienotas metodikas.
  • 25-30 NVO Izaugsmes Akadēmijas audzēkņi – Kurzemes NVO līderi un biedri
  • 100 projekta noslēguma konferences „Bagātību sala V. Nevalstiskas organizācijas Kurzemes reģionam” dalībnieki – Kurzemes NVO biedri
  • 20 projekta noslēguma konferences „Bagātību sala V. Nevalstiskas organizācijas Kurzemes reģionam”– Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes un administrācijas pārstāvji
  • 6-8 Paneļdiskusijas dalībnieki, Kurzemes plānošanas reģiona padomes locekļi, pašvaldību politiķi

Projekta īstenošanas vieta –Kurzemes plānošanas reģiona teritorija

Galvenās aktivitātes - 40-50 Kurzemes NVO monitorings; NVO Izaugsmes Akadēmija; Noslēguma konference – forums „Bagātību sala V. Nevalstiskas organizācijas Kurzemes reģionam”, kuras ietvaros notikusi 1 paneļdiskusija un 1 saviesīga pēcpusdiena

Plānotie rezultāti:

  • Izvērtēta 40-50 Kurzemes NVO darbības efektivitāte piecās katras organizācijas darbības jomas: 1) Organizācijas pārvalde; 2) Darba organizēšana; 3) Resursu pārvalde; 4) Programmu īstenošana un pakalpojumu sniegšana; 5) Ārējie sakari.
  • Izvērtēšanas rezultāti publiskoti Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra mājas lapā www.zkcentrs.lv .
  • Notikusi 2 dienu Kurzemes NVO Izaugsmes Akadēmija, kurā 8 sesijās mācījušies 25-30 audzēkņi – Kurzemes NVO biedri.

Notikusi 1 noslēguma konference – forums „Bagātību sala V. Nevalstiskas organizācijas Kurzemes reģionam”, kuras ietvaros notikusi 1 paneļdiskusija starp Kurzemes plānošanas reģiona politiķiem un administrācijas vadītājiem un NVO līderiem un 1 saviesīga pēcpusdiena, kurā tās dalībnieki prezentējuši savu organizāciju un sasniegumus, veikuši kopīgas radošas aktivitātes.

Регионы: Kurzemes reģions
предоставил финансирование: 14 154.00 LVL / 20 139.33 EUR
Номер проекта: 2010.LV/03
Исполнитель проекта: Biedrība „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs”
Партнер: Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs,
Bērnu un jauniešu biedrība „Liepājas Jaunie Vanagi”,
Biedrība “Darīsim paši!”,
„Cemex Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam”
Юридический адрес: Kr.Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201
www: http://www.zkcentrs.lv/
Дата утверждения: 11.06.2010.
Период проетка: 11.06.2010.-20.11.2010.