sif-jauns-kras


Veicināsim gruzīnu naturalizāciju!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir popularizēt latviešu valodu Latvijā dzīvojošo gruzīnu vidū. Projekta mērķa grupa ir ieinteresētie gruzīnu tautības pārstāvji, tai skaitā arī Latvijas augstskolās studējošie gruzīnu jaunieši. Projekta īstenošanas vieta Rīgas centrā nomātās telpās. Projekta galvenās aktivitātes ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošos gruzīnu sagatavošana naturalizācijas  eksāmena kārtošanai Latvijas pilsonības iegūšanai vai valsts valodas eksāmena kārtošanai, kā arī latviešu valodas mācīšana Latvijas augstskolās studējošo jauniešu vidū, lai atvieglotu un uzlabotu šo personu saskarsmi un komunikāciju Latvijas sabiedrībā, un latviešu valodas apguves palīgmateriālu gruzīnu valodā izgatavošana. Projekta galvenie rezultāti ir latviešu valodas apgūšana tādā līmenī, lai ieinteresētie gruzīni būtu gatavi naturalizācijas vai valsts valodas eksāmena kārtošanai, kā arī spētu lietot latviešu valodu Latvijas sabiedrībā.

Piešķirtais finansējums: 2 363.28 LVL / 3 362.64 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/2-5
Projekta īstenotājs: Latvijas gruzīnu biedrība „Samšoblo”
Sadarbības partneris: n/a