Home > information materials prepared by beneficiaries > European Social Fund 2007-2013 > Info > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” (1.atlase)

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Standarta līgums / vienošanās

1. pielikums. Projekta iesniegums

2. pielikums. Progresa pārskats

3. pielikums. Maksājuma pieprasījums

4. pielikums. Informatīvais pārskats

5. pielikums. Bankas konta rekvizīti

6. pielikums. Projekta ietekmes novērtēšanas pārskats

7. pielikums. Projekta izdevumu prognoze

8. pielikums. Iepirkuma plāns

9. pielikums. Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām,
kuras struktūrfonda finansējuma saņēmējs pārskata periodā paredz iekļaut
projekta attiecināmajās izmaksā

10. pielikums. Ikgadējais pārskats par projekta mērķa grupām un
horizontālo prioritāšu ieviešanu