Home > PHARE 2002-2005 > Sabiedrības integrācija 2003 > Etniskā tolerance un integrācija Latvijas sabiedrī[..]

eslogo


Etniskā tolerance un integrācija Latvijas sabiedrībā

Extended view
Source of Funding: PHARE 2002-2005
Program: Sabiedrības integrācija 2003

Search projects
Amount of Grant Awarded: 34872 EUR / 24 508.18 LVL;
Project Promoter: Baltijas Sociālo Zinātņu institūts
Place of implementation: Latvija
Legal address: Kronvalda bulv. 3-2 Rīga, LV-1010