eslogo


„Bez pagātnes nav nākotnes!"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Sabiedrības integrācija 2005

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 15497,16 EUR / 10 891.47 LVL;
Projekta īstenotājs: Liepu pamatskola
Īstenošanas vieta: Rēzeknes rajons, Ozolaines pagasts, s. Laizāni
Juridiskā adrese: Bekšu ciems, Ozolaines pag., Rēzeknes raj., LV-4633