Drukāt |

Sākums > Projektu īstenotāju sagatavotie materiāli > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Valsts, tie esam mēs!

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Valsts, tie esam mēs!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Mērķis – veicināt kvalitatīvi aktīvu Rīgas pilsētas un reģiona nevalstiskā sektora konsolidāciju un rosināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Mērķa grupas: □ tiešā - 6 nevalstisko organizāciju biedri, kopā 120 dalībnieki □ Netiešā – sabiedrības daļa, kuras dzīves kvalitātes uzlabošanai ir vērsta NVO darbība, kā arī pārējā sabiedrība kopumā, jo tiek realizētas visas demokrātiskās sabiedrības intereses Iesaistītās puses: □ iesniedzējs – Bāreņu biedrība „Saules bērni” □ partneris – Biedrība „Projekts Videoatmiņa” Vieta un laiks – Rīga, īstenošanas laiks 11 mēneši Aktivitātes - ārvalstu prakse un sadarbības modeļa izstrāde un tās apkopojums, intervijas ar ekspertiem, 6 semināri un noslēguma konference par rezultātiem, darba grupas par iespējam iesaistīties lēmumu pieņemšanā, NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana, rezultātu izvērtēšana Aktualitāte - NVO zināšanas un prasmes bieži ir nepietiekamas, lai aizstāvētu savas intereses, tāpēc aktivitātes orientētas uz NVO biedru iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas Rezultāts – piedalīšanās lēmumu pieņemšanā un ietekmēšanā, kā arī izmaiņas sabiedrības viedoklī par NVO darbību, kura vērsta tikai uz šauru savas organizācijas interešu aizstāvību.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas laikā izpētīta ārvalstu pieredze - noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Beļģiju, kurā piedalījās 5 cilvēki. Izveidots ārvalstu prakses apkopojums un ierakstītas video intervijas ar ārvalstu ekspertiem par interešu aizstāvību lēmumu pieņemšanas procesā - sagatavoti 200 DVD diski, Notikušas 11 darba grupu sanāksmes par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, katrā sanāksmē piedalījušies 24 projektā iesaistīto organizāciju biedri. Izveidotas 6 video intervijas ar ekspertiem par interešu aizstāvību un sabiedrības iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un tās izvietotas YouTube. Mājas lapā www.barenubiedriba.lv izveidota sadaļa par projekta norisi, kurā ievietota informācija 8 reizes. Notikuši 6 apmācību semināri - "Komunikācija un līdzdalība", "Iesaiste Valsts pārvaldē", kā arī noslēguma konference. Projektā iesaistītās NVO nosūtījušas MK savu pieteikumu parakstīt NVO un MK sadarbības memorandu, kas notiks 2013. gada 1. februārī.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2015-06-12
Projekta kopējais finansējums: 33 040.53 EUR / 23 221.02 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 420.42 EUR / 21 379.59 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 620.11 EUR / 1 841.42 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 494.14 EUR / 23 539.82 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 838.05 EUR / 21 673.10 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 656.09 EUR / 1 866.71 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/038
Projekta īstenotājs: Bāreņu biedrība "Saules bērni"
Sadarbības partneris: Projekts „Videoatmiņa”
Uzsākšanas datums: 01.02.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Katrīnas iela 12, LV 1045, Rīga
Juridiskā adrese: Lienes iela 7-3, Rīga, LV-1009
Telefons: 67099805
Fakss: 67099805
WWW adrese: http://www.barenubiedriba.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 13.05.21