Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem”

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 2012. gada 04. jūnijā
Iesniegšanas datums: līdz 2012.gada 5.jūlijam plkst. 17.00
Papildināts:
Tā kā noteiktajā termiņā ir iesniegts nepietiekams projektu skaits, Sabiedrības integrācijas fonds pagarina projektu iesniegšanu atklātajā projektu konkursu programmā „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” līdz 2012.gada 5.jūlijam.

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību. Programmas mērķa grupa ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Programmas ietvaros tiks atbalstītas apmaiņas programmas, kuru laikā latviešu ģimeņu bērni dzīvos mazākumtautību ģimenēs, un mazākumtautību ģimeņu bērni dzīvos latviešu ģimenēs. Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 20 000 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2012.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Katrā plānošanas reģionā tiks atbalstīts viens vai vairāki projekti par kopējo summu 4 000 LVL.

Programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 26.jūnijs plkst. 17.00 Papildināts: Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2012.gada 5.jūlijam plkst. 17.00 Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Informatīvais seminārs par projektu konkursiem sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru notiks 2012. gada 14. jūnijā 13:00 Rīgas Domes sēžu zālē 1.st., Rātslaukums 1, Rīga.

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība semināros ir bez maksas

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz 22.jūnijam.

Saistošie dokumenti:
pdf Programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” konkursa nolikums (informācijai)
doc 1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda)
xls 2.pielikums: Budžeta veidlapa (Excel) (jāaizpilda)
doc 3.pielikums: Ģimenes pieteikuma anketa (informācijai)
doc 4.pielikums: Izvērtējuma anketa (informācijai)

Informatīvais seminārs par projektu konkursiem sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru notiks 2012. gada 14. jūnijā plkst. 13.00 Rīgas Domes sēžu zālē 1.st., Rātslaukums 1, Rīga.

pdf Detalizētāka informācija par semināru

Semināra prezentācija:
pdf Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem”

Projekti: 5 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība „”AFS Latvija” Jauniešu apmaiņas programmas”Īsās starpkultūras apmaiņas programmas Latvijā
2.Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts” („Latvijas Sarkanā krusta Preiļu komiteja”)Latgale - saliedēta un savdabīga
3.Biedrība „Interešu centrs „Pēcskola””Būsim draugi
4.Biedrība „Multikultūras integrācijas centrs „Varavīksnes laiva””Mēs spēsim saprasties!
5.Nodibinājums „Iespējamā misija”Iepazīsti savu kaimiņu!