Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursus[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursus divām sabiedrības saliedēšanas programmām

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātus projektu konkursus programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” un programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” ietvaros. Programmas tiek finansētas no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas “Ārpusskolas pasākumu programma” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību. Programmas mērķa grupa ir dažādu tautību skolēni, t.sk. arī ārvalstīs dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie. Programmas ietvaros tiks atbalstīti ārpusskolas pasākumi, kas vērsti uz dažādu tautību skolēnu sadarbību un kopīgu darbošanos. Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 75 000 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2012.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 3000 līdz 7000 latu.

Programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību. Programmas mērķa grupa ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Programmas ietvaros tiks atbalstītas apmaiņas programmas, kuru laikā latviešu ģimeņu bērni dzīvos mazākumtautību ģimenēs, un mazākumtautību ģimeņu bērni dzīvos latviešu ģimenēs.Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 20 000 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2012.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Katrā plānošanas reģionā tiks atbalstīts viens vai vairāki projekti par kopējo summu 4 000 LVL.

Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” un programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” konkursa nolikumi un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv sadaļā konkursi.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš abiem konkursiem ir 2012.gada 26.jūnijs plkst. 17.00 Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Informatīvais seminārs par projektu konkursiem sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru notiks 2012. gada 14. jūnijā plkst. 13.00 Rīgas Domes sēžu zālē 1.st., Rātslaukums 1, Rīga.

Lūdzam iepriekš pieteikties semināram pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība seminārā ir bez maksas.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz 22.jūnijam.