sif-jauns-kras


PROJEKTU - LAB's

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”

Meklēt projektus

Mērķis: daudzšķautņaina nevalstisko organizāciju darbība un atbalsts tās īstenošanai praksē un teorijā motivējot iesaistīt cilvēkus, nesaistītus ar NVO sektoru organizāciju darbībā.

Galvenās projekta aktivitātes:

 1. Septiņas brīvprātīgo vietas, kur brīvprātīgie varēs iziet viena mēneša apmācības organizāciju darbībā septiņās organizācijās: a) biedrībā Latvijas Pilsoniskā alianse; b) Otrā elpa; c) Tukuma NVO apvienība; d) Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas
  atbalsta biedrība BUMMS; e) Apeirons; f) Drošā māja; g) Zied zeme. Tiks izstrādāta programma, pēc kuras veikt standartizētu brīvprātīgo apmācību visās organizācijās. Brīvprātīgie tiks piemeklēti atbilstoši katras iesaistītās organizācijas specifikai, izsludinot konkursu, atlasot brīvprātīgos no dažādām sociālajām grupām. Informācija par konkursu tiks izplatīta attiecīgās institūcijās, kurās ir sastopami, piemēram imigranti - patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā „Muceniekos”.
 2. bezmaksas konsultācijas nevalstiskajām organizācijām ar to darbību saistītos jautājumos:
  1. 100 konsultācijas par organizāciju vadību, stratēģijas izstrādi, cilvēkresursu vadību, organizāciju dibināšanu, likvidēšanu;
  2. 58 konsultācijas par līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā;
  3. 100 konsultācijas par projektu iesniegumu sagatavošanu (Projektu Plānošanas Process (PPP), iesniegšanai ES politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētajās programmās un citos fondos, kuri pieejami Latvijas organizācijām.
 3. Tiks veidota un izstrādāta Rīgas reģiona informatīvā lapa „Rīgas reģiona grāmatzīme”. kas sniegs aktuālāko informāciju reģiona nevalstiskajām organizācijām par tām interesējošiem jautājumiem. Projekta laikā tiks izstrādātas 20 grāmatzīmes ar 5 ziņām, kopā 100 ziņas un veikta papildus informācijas sagatavošana par projekta ietvaros esošām aktivitātēm.

Mērķa grupa ir gan ar NVO sektoru nesaistīti – plašāka sabiedrība un cilvēki, kas nav bijuši iesaistīti NVO sektorā (aktivitāte nr.1 un nr.3, aktivitāte nr.2 un 3).

Piešķirtais finansējums: 4000,00 LVL / 5 691.49 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/3-1/03
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Uzsākšanas datums: 18.05.2012.
Pabeigšanas datums: 15.11.2012.
Īstenošanas vieta: Rīgas plānošanas reģions
Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV-1011
WWW adrese: http://www.nvo.lv
Īstenošanas ilgums: 18.05.2012.- 15.11.2012.