sif-jauns-kras


Latgale - saliedēta un savdabīga

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta „Latgale — saliedēta un savdabīga” mērķis veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības starp dažādu tautību jauniešiem Riebiņu un Preiļu novadā.

Projektu mērķa grupa ir 23 Preiļu un Riebiņu 5.-9.klašu skolēni, kuri 7 dienas dzīvos viesģimenēs.

Radošās darbnīcās būs iespēja iepazīties vienam ar otru. Tiks piedāvāti kopīgi pasākumi - ekskursija uz Naujenes pagastu un Olimpiskā diena Riebiņu pašvaldībā. Projekta noslēgumā notiks pasākums Riebiņu vidusskolā visām ģimenēm, kuras piedalījušās apmaiņas programmā ar dziesmām un dejām.

Rezultātā tiks stiprināta sadarbība un dota iespēja jauniešiem labāk iepazīt un izprast dažādas kultūras. Ar projekta aktivitātēm un rezultātiem tiks iepazīstināta vietējā sabiedrība.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Project number: 2012.LV/VG/02/02
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts” („Latvijas Sarkanā krusta Preiļu komiteja”)
Partner(s): Riebiņu vidusskola;
Latgales vecticībnieku biedrība