Печатать |

Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Iepazīsti savu kaimiņu!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012

Поиск проектов

Projekta mērķis –

  1. veicināt Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas krievu tautības un Ikšķiles vidusskolas latviešu tautības skolēnu un viņu ģimeņu savstarpējo izpratni,
  2. veidot priekšstatus krievu bērniem par latviešiem un viņu ģimenes tradīcijām un latviešu bērniem par krieviem un viņu ģimenes tradīcijām,
  3. pilnveidot latviešu valodas zināšanas krievu bērniem un krievu valodas zināšanas latviešu bērniem,
  4. veicināt abpusēju sadarbību divu kopienu starpā.

Mērķa grupa – Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 5. un 6.klases skolēni un Ikšķiles vidusskolas 5.- 9.klašu skolēni.

Projekta īstenošanas vieta – Rīga un Ikšķile/Ikšķiles novads. Galvenās aktivitātes – bērnu un viesģimeņu iepazīšanās, bērnu uzturēšanās viesģimenēs un kultūras pasākumi, apmaiņas programmas izvērtējums, projekta noslēguma pasākums un publicitāte, projekta ietekmes izvērtējums un turpmākās sadarbības plānu veidošana.

Plānotie rezultāti – bērni apzinās kultūru dažādību, spēj novērtēt tradīciju nozīmi, kā arī apzināties tādu vērtību kā piederības sajūta tautai, piemēram, būt latvietim vai krievam. Projekta ietvaros būs iegūti krievu vai latviešu draugi ne tikai skolēniem, bet arī viņu ģimenēm. Kā raksturojoša īpašība pēc projekta būs tolerance pret krieviem un latviešiem, kā arī sabiedrībā valdošo stereotipu laušana par abām minētajām tautībām un viņu kultūru un attiecībām.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Номер проекта: 2012.LV/VG/05/01
Исполнитель проекта: Nodibinājums „Iespējamā misija”
Партнер: Ikšķiles vidusskola;
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
 


Дата печати: 11.05.21