sif-jauns-kras


Jaunieti, esi aktīvs pilsonis Eiropā!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Search projects

Projekta mērķis ir stiprināt latviešu un cittautiešu jauniešu eiropeisko un pilsonisko identitāti un savstarpējo sadarbību, iesaistot viņus interaktīvos pasākumos par Eiropas Savienības pilsonību. Projekta mērķa grupa ir skolēni Latvijas reģionos, kā arī multiplikatori. Projekts tiks īstenots sešās pilsētās, kurās tiks iesaistītas vismaz divas skolas (ar latviešu un cittautiešu mācību valodu). Plānoti 6 pasākumi, katrā tiks iesaistīti vismaz 50 skolēni un vismaz 3 multiplikatori, kopā vismaz 318 tiešie dalībnieki.

Skolās paredzēts rīkot simulācijas spēles un radošas darbnīcas. Simulācijas spēlēs skolēni apgūs sadarbību ar dažādām iesaistītājām pusēm, meklējot kopīgas idejas, rodot kompromisus, ātri reaģējot, meklējot labākos risinājumus Latvijai un ES aktuālām problēmām. Radošajās darbnīcās tiks izmantota inovatīva „soli pa solim” metodika, kas ļauj jauniešiem, strādājot grupās, izcelt aktuālas problēmas Latvijā un ES un piedāvāt tām konkrētus risinājumus. Tā ļauj katram jaunietim aktīvi iesaistīties un iegūt „īpašuma” (angl. ownership) sajūtu attiecībā uz rezultātiem.

Rezultātā tiks stiprināta jauniešu eiropeiskā un pilsoniskā identitāte, kā arī, pateicoties multiplikatoru iesaistei, tiks nodrošināti pamati turpmākām aktivitātēm skolās. Pilsētu koordinatori aicinās multiplikatorus, lai tie pilnībā iepazīstas ar metodēm un piefiksē savus novērojumus pasākuma laikā (t.sk. par grupas darba dinamiku, metodēm). Projektā jaunieši strādās pie ierosinājumiem citu jauniešu aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un savstarpējai izpratnei, un šīs idejas tiks izmantotas turpmākajā EKL darbā. Turklāt EKL centīsies novadīt šīs idejas līdz Latvijas politikas veidotājiem un nozares organizācijām.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 3526,61 LVL / 5 017.91 EUR
Project number: 2012.LV/SP/74/01
Project Promoter: Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā”
Partner(s): Līvānu 2. vidusskola; Ventspils 4. vidusskola; Grobiņas ģimnāzija; Rēzeknes Valsts ģimnāzija; Jēkabpils 2. vidusskola