Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Ārpusskolas pasākumu programma 2012 > Veselības maratons

sif-jauns-kras


Veselības maratons

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir, iesaistot skolēnus no izglītības iestādēm ar latviešu un krievu mācībvalodu neformālās izglītības veselības veicināšanas aktivitātēs, sekmēt savstarpēju iepazīšanos un sadarbības prasmju attīstību, kopīga darba pieredzi, vienlaikus rosinot meklēt atbildes uz kopīgi aktuāliem jautājumiem.

Projekta ideja – ar dalībniekus iesaistošu un izpratni par personīgo atbildību un iespējām sekmēt savu veselību vecinošu aktivitāšu palīdzību, iesaistīt latviešu un mazākumtautību skolu 9.-12.klašu audzēkņus kopīgā darbu un sekmēt sadarbības prasmju attīstību. Vienlaikus stiprinot prasmes un veidojot attieksmi par veselīgu dzīvesveidu un personīgo atbildību par savas veselības veicināšanu.

Projekta dalībnieki: biedrība „Papardes zieds” un 4 skolas, no kurām 2 ir ar mazākumtautību mācību valodu programmu. 2 skolas ir no Latvijas ziemeļu daļas – Strenčiem un Sedas, citas 2 – no Latvijas rietumiem – Liepājas. Projekta aktivitātes notiks gan šajās skolās, gan arī Rīgā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Maratona nolikuma izstrāde. Konkursa ideja ir iekļaut dažādus 5 cilvēku komandā veicamus uzdevumus, kas saistīti ar veselības veicināšanas jautājumiem un kuru izpildei nepieciešamas gan zināšanas, gan informācijas meklēšanas prasmes, gan sadarbība ar citiem savas un otras projekta skolas (citas mācību valodas) skolēniem, gan resursu plānošanas prasmes.
  2. Gatavošanās skolās un konkurss skolās. Katras pašvaldības otra skola sagatavos uzdevumu un pārstāvji piedalīsies vietējā skolas konkursā, piedalās arī PZ darbinieki un brīvprātīgie.
  3. Fināla pasākums Rīgā (dalībnieku prezentācijas, dalībnieku gatavotu cienastu degustācija, veselības stafetes, konkursi viktorīnas). Piedalās visi projekta partneri – komanda 5 dalībnieki un 2 pedagogi no katras skolas, PZ darbinieki un brīvprātīgie. Kopīgas izaicinājumu un pieredzes izglītības aktivitātes, kuras kopā ar projekta darbiniekiem būs izstrādājuši pieredzes izglītības speciālisti.
  4. Projekta izvērtēšana. Tā kā šī būs jauna pieeja integrācijas un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā, tad tiks veikta projekta izvērtēšana, kuras mērķis noskaidrot gan šīs pieejas iespējamu atkārtošanu ar citu skolu iesaistīšanu, gan arī turpmāku šī projekta partneru sadarbību. Izvērtēšanā tiks iesaistīti gan piedalījušies skolēni, gan arī partnerskolu pedagogi.
  5. Projekta publicitāte un vadība.

Projektā plānots iesaistīt vairāk kā 100 skolēnu.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 6258,47 LVL / 8 905.00 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/SP/20/09
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”"
Sadarbības partneris: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Liepājas 8.vidusskola, Strenču novada vidusskola

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli

 


Drukāšanas datums: 25.02.21