Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpol[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta ietvaros tiks palielināta nevalstisko organizāciju līdzdalības kapacitāte kultūrpolitikas veidošanā un kultūras pakalpojumu sniegšanā Vidzemes reģionā. Projekta mērķa grupa – Vidzemes kultūras nevalstisko organizāciju darbinieki, biedri un brīvprātīgie, kas vēlas uzlabot sabiedrībai sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti reģionā un ietekmēt vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa kultūrpolitikas plānošanu un īstenošanu. Projekta dalībnieki uzlabos savas zināšanas par politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesiem, tos ietekmējošiem faktoriem un kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijā un Eiropā pēc speciāli izstrādātām apmācību programmām. Projekta dalībnieki uzlabos savas argumentācijas un sadarbības prasmes, lai efektīvi varētu aizstāvēt savu viedokli un pārstāvēt sabiedrības grupas intereses vietējā un nacionālā mērogā, veidojot ilgtspējīgu reģionālo kultūrpolitiku. Projektā tiks veicināta sadarbība starp kultūras NVO Vidzemē un citās Eiropas valstīs, pārņemot pozitīvo pieredzi un kopīgi iestājoties par aktīvu kultūras līdzdalību Eiropā ar Eiropas starptautiskā sadarbības tīkla AMATEO un Lielbritānijas/Īrijas asociācijas Voluntary Arts palīdzību. Projekta ietvaros tiks veikta izpēte par organizacionāliem modeļiem plašai sabiedrības līdzdarbībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām ES valstīm, projekta dalībniekiem izstrādājot rekomendācijas Latvijas kultūrpolitikas modeļa uzlabošanai. Projekta gaitā izstrādātās apmācību programmas, pētījums un rekomendācijas būs pieejami nozares interesentiem interneta portālā „Kultūra un Attīstība” (www.culturelab.com). Projektu īstenos biedrība „Culturelab” (Cēsis) sadarbībā ar biedrību „Haritas” (Valmiera). Projekta plānotā norise – 9 mēneši, sākot no 2012.gada oktobra.

Projekta rezultāti: Projekts ir sasniedzis izvirzīto mērķi - ieviesto aktivitāšu rezultātā palielināta nevalstisko organizāciju līdzdalības kapacitāti kultūrpolitikas veidošanā un kultūras pakalpojumu sniegšanā Vidzemes reģionā. Projekta mērķa grupa – Vidzemes kultūras nevalstisko organizāciju darbinieki, biedri un brīvprātīgie, kas vēlas uzlabot sabiedrībai sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti reģionā un ietekmēt vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa kultūrpolitikas plānošanu un īstenošanu. Projektā tika organizēti 7 semināri, kuros projekta dalībnieki uzlaboja savas zināšanas par politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesiem, tos ietekmējošiem faktoriem un kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijā un Eiropā pēc speciāli izstrādātām apmācību programmām, kā arī savas argumentācijas un sadarbības prasmes, lai efektīvi varētu aizstāvēt savu viedokli un pārstāvēt sabiedrības grupas intereses vietējā un nacionālā mērogā, veidojot ilgtspējīgu reģionālo kultūrpolitiku. Projektā tika veikts salīdzinošais pētījums par organizacionāliem modeļiem plašai sabiedrības līdzdarbībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā un citās ES valstīs, izstrādājot rekomendācijas Latvijas kultūrpolitikas modeļa uzlabošanai. Projekta gaitā izstrādātās apmācību programmas, pētījums un rekomendācijas pieejami nozares interesentiem biedrības mājas lapā.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-09-09
Projekta kopējais finansējums: 17 855.33 EUR / 12 548.80 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 16 439.41 EUR / 11 553.68 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 415.92 EUR / 995.11 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 855.33 EUR / 12 548.80 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 16 439.40 EUR / 11 553.68 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 415.93 EUR / 995.12 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/234
Projekta īstenotājs: Biedrība "Culturelab"
Sadarbības partneris: Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS
Uzsākšanas datums: 01.10.2012.
Pabeigšanas datums: 30.06.2013.
Īstenošanas vieta: -
Juridiskā adrese: L.Paegles iela 2d-26, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Telefons: 26011102
Fakss: 64121772
WWW adrese: http://www.culturelab.com
Statuss: Pabeigts