esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta „Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana” ļaus stiprināt biedrības „Skalbes”, kā arī projekta partneru administratīvo kapacitāti, kas veicinās aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, kas arī ir projekta mērķis. Projektā tiešās mērķa grupas ir projekta iesniedzēju darbinieki un biedri, kā arī topošie darbinieki (kopskaitā 235), savukārt netiešā mērķa grupa ir cilvēki, kuriem būs iespēja saņemt palīdzību krīzes situācijā (apmēram 10000 – 12000), kā arī citas nevalstiskās organizācijas, kurām būs iespēja iepazīties ar biedrības „Skalbes” un tās partneru pieredzi. Projekta partneri – Biedrība „Latvijas Klīnisko psiholoģisko asociācija”, Biedrība „Ideju atbalsta centrs”, Biedrība „Blakus” un Biedrība „brīvprātīgais.lv” izvēlēti, balstoties uz projekta aktivitātēm, respektīvi, lai tās tiktu īstenotas augstākajā kvalitātē, kā arī veiksmīgu esošo sadarbību. Galvenās aktivitātes ietvers brīvprātīgo darbinieku apmācību, kā arī darbu ar Labklājības ministriju un likumdošanu, nodrošinot publiskā pakalpojuma attīstību, un projekta dalībnieku aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un likumdošanas veidošanā. Projekta ilgums būs 9 mēneši. Šobrīd ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par bezmaksas krīzes telefonu ieviešanu visās dalībvalstīs tomēr Latvijas likumdošanā tas vēl nav iestrādāts (EK lēmumi ir obligāti, taču to izpildei nav termiņa). Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta nevalstiskā sektora iesaiste lēmumu pieņemšanā, tajā skaitā, konkrētā EK lēmuma iestrāde Latvijas likumdošanā. Projekta rezultāti uzlabos NVO aktivitātes rādītājus, līdz ar to, veicinās aktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķu sasniegšanu.

Результаты проекта: Projekta „Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošana stiprināja biedrības „Skalbes”, kā arī projekta partneru administratīvo kapacitāti, kas veicināja aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektā tiešās mērķa grupas bija projekta iesniedzēju darbinieki un biedri, kā arī topošie darbinieki (kopskaitā 235), savukārt netiešā mērķa grupa - cilvēki, kuriem bija iespēja saņemt palīdzību krīzes situācijā (apmēram 10000 – 12000), kā arī citas nevalstiskās organizācijas, kurām bija iespēja iepazīties ar biedrības „Skalbes” un tās partneru pieredzi. Projekta galvenās aktivitātes bija brīvprātīgo darbinieku apmācības- tika apmācītas 4 krīzes telefona brīvprātīgo darbinieku grupas, kā arī 4 darbinieki apguva supervizora prasmes, tika sagatavota un nodrošināta biedrības uzņemšana IFOTES (Starptautiskajā krīzes telefona federācijā), kā arī 2 biedrības biedri piedalījās IFOTES kongresā; biedrības mājas lapā iestrādāta iespēja, kas ļauj krīzes telefona pakalpojumu saņemt ar Skype palīdzību; veikta tiesību aktu analīze un izstrādāta krīzes telefona ieviešanas koncepcija, noticis aktīvs darbs ar Veselības ministriju, lai strādātu pie nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos, sagatavots un publicēts mājas lapā informatīvais materiāls par projekta pieredzi likumdošanas veidošanā sociālajā sfērā, kā arī pašpalīdzības materiāls- kā rīkoties dažādās krīzes situācijās.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Последние изменения: 2014-03-12
ESF финансирование: 31 298.88 EUR / 21 996.98 LVL;
  • ESF финансирование: 28 816.88 EUR / 20 252.62 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 482.00 EUR / 1 744.36 LVL;
ESF награждено: 31 298.88 EUR / 21 996.98 LVL;
  • ESF награждено: 28 816.88 EUR / 20 252.62 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 482.00 EUR / 1 744.36 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/095
Исполнитель проекта: Biedrība „Skalbes”
Партнер: Biedrība „Latvijas Klīnisko psihologu asociācija”,Biedrība „Ideju atbalsta centrs”,Biedrība „brīvprātīgais.lv”,biedrība "Biedrība garīgās veselības veicināšanai „Blakus”"
Дата начала проекта: 01.01.2013.
Дата окончания проекта: 31.12.2013.
Место реализации: Kungu iela 34, Rīga
Юридический адрес: Kungu iela 34, Rīga, LV-1050
Tелефон: 67222922
Факс: -
www: http://www.skalbes.lv
Cтатус: проект осуществлён