esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


I.K.P.: Izpratne. Kvalitāte. Partnerība.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis: sekmēt biedrības „Papardes zieds” un tās sadarbības partneru līdzdalību kvalitatīvu publisko pakalpojumu sniegšanā un aktīvu līdzdalību Eiropas mēroga NVO sadarbības organizāciju darbā. Projekta tiešie mērķi: - izveidot un ieviest aktuālo kvalitātes vadības sistēmu attiecībā uz biedrības „Papardes zieds” sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem un sekmēt citu SRVT jomā strādājošo NVO izpratni par kvalitātes vadības sistēmas pielietošanas priekšrocībām, sniedzot publiskos pakalpojumus un veicot pierādījumos balstītu interešu aizstāvības darbu. - īstenojot kopīgus pasākumus un personīgi iepazīstot vairākas Eiropas NVO sadarbības tīklus, sekmēt „Papardes zieds” un citu NVO līdzdalību un aktīvu darbu Eiropas NVO sadarbības tīklos, kas strādā SRVT jomā. Projekta galvenās aktivitātes ir: - KVS izveide un ieviešana biedrībā „Papardes zieds” un kvalitātes vadības procesa izstrāde atsevišķiem citu SRVT jomā strādājošo NVO piedāvātajiem publiskajiem pakalpojumiem un/vai organizācijas procesiem. Notiks seminārs, kurā organizācijas tiks iepazīstinātas ar KVS būtību, nepieciešamību NVO piedāvājot publiskos pakalpojumus un praktiskiem izstrādes ieteikumiem. NVO būs pieejamas profesionāla KVS izveides konsultanta atbalsts un individuālās konsultācijas. - regulāra sekošana Eiropas mēroga NVO, kas strādā SRVT jomā, aktualitātēm, to komunicēšana Latvijas NVO, darba vizīte Briselē iepazīt vismaz 3 Eiropas mēroga SRVT jomā strādājošas organizācijas, līdzdalība vietējo pasākumu rīkošanā Eiropas kopīgo kampaņu ietvaros, biedra naudas nomaksa vairākās Eiropas mēroga NVO, kā arī seminārs par Latvijas NVO līdzdalības iespējām, ieguvumiem un izaicinājumiem, sadarbojoties ar Eiropas mēroga NVO. Projekta galvenā tiešā mērķa grupa ir nevalstisko organizāciju, kas strādā seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvības jomā, darbinieki un brīvprātīgie. Projektā iesaistīsies vismaz 5 NVO pārstāvji. Projektu īstenos biedrība “Papardes zieds”, projekts ilgs 12 mēnešus: no 2013. gada 1.janvāra līdz 31. decembrim.

Projekta rezultāti: Projekta tika izvirzīts mērķis: sekmēt biedrības „Papardes zieds” un tās sadarbības partneru līdzdalību kvalitatīvu publisko pakalpojumu sniegšanā un aktīvu līdzdalību Eiropas mēroga NVO sadarbības organizāciju darbā. Lai to sasniegtu, projektā tika pārskatīta un uzlabota esošā biedrības "Papardes zieds" kvalitātes vadības sistēma (KVS) , tika noorganizēti 2 semināri, kuros NVO pārstāvji tika iepazīstināti ar KVS būtību, izstrādes principiem un metodiku, kā arī tika prezentēta izstrādātā sistēma, notika regulāra un sistemātiska sekošana SRVT jomā strādājošo Eiropas mēroga NVO sadarbības tīklu aktualitātēm un par tām tika informēti biedrības un sadarbības organizāciju biedri un darbinieki, tika noorganizēti 2 semināri par SRVT tēmām, tika noorganizēta 3 dienu vizīte uz Briseli, kuras laikā tika apmeklētas tādas organizācijas kā Euro NGOs, IPPF Eiropas birojs un European Parlimentary Forum, tika sagatavoti un novadīti 2 starptautiskie pasākumi- dzemdes kakla vēža prevencijas nedēļa un Pasaules kontracepcijas diena.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2014-02-12
Projekta kopējais finansējums: 25 880.32 EUR / 18 188.79 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 23 828.01 EUR / 16 746.42 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 052.31 EUR / 1 442.37 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 880.32 EUR / 18 188.79 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 23 828.01 EUR / 16 746.42 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 052.31 EUR / 1 442.37 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/120
Projekta īstenotājs: biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds""
Uzsākšanas datums: 01.01.2013.
Pabeigšanas datums: 31.12.2013.
Īstenošanas vieta: „Papardes zieds”, Grēcinieku iela 34, Rīga, LV-1050
Juridiskā adrese: Grēcinieku iela 34, Rīga, LV-1050
Telefons: 67212700
Fakss: 67226787
WWW adrese: http://www.papardeszieds.lv
Statuss: Pabeigts