Печатать |

Начало > материалы, подготовленные в рамках проектов[..] > Европейский Cоциальный фонд 2007-2013[..] > Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление адми[..] > Vides aktīvistu prasmju banka

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vides aktīvistu prasmju banka

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir paaugstināt vides NVO darbinieku, biedru, kā arī vietējā un reģionālā līmeņa NVO atbalsta grupu veiktspēju kvalitatīvai līdzdalībai vides politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī palielināt izpratni par publiskajiem pakalpojumiem, ko sabiedrībai, īstenojot savus mērķus, vietējā līmenī var piedāvāt vides organizācijas, un uzlabot šo publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, to veicināšanā iesaistoties plašākam NVO lokam. Projekta ietvaros ir risināta akūtā un virknē pētījumu secinātā, kā arī pašu NVO identificētā problēma, ka vietējā un reģionālā līmeņa vides organizācijām un to atbalsta grupām trūkst izpratnes un zināšanu par iespējām iesaistīties būtiskāko vides jautājumu risināšanā savās pašvaldībās. Tāpat arī NVO trūkst prasmju īstenot savas aktivitātes kā publisko pakalpojumu. Projekts pieredzes pārnesē apvieno 5 pieredzes bagātas vides sabiedriskās organizācijas - Vides izglītības fondu, Latvijas Zaļo kustību, Vides izglītotāju asociāciju, Vides aizsardzības klubu un Latvijas Zemes Draugus. Projekta ietvaros tiks izveidota vides NVO e-apmācību platforma, sagatavoti un īstenoti trīs NVO darbinieku un biedru dažādapmācības kursi (klimata pārmaiņas un enerģija, sabiedrības līdzdalība, vietējās vides iniciatīvas) kā instrumentus izmantojot e-apmācības platformu Moodle un kontaktnodarbības.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija paaugstināt vides NVO darbinieku, biedru, kā arī vietējā un reģionālā līmeņa NVO atbalsta grupu veiktspēju kvalitatīvai līdzdalībai vides politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī palielināt izpratni par publiskajiem pakalpojumiem, ko sabiedrībai, īstenojot savus mērķus, vietējā līmenī var piedāvāt vides organizācijas, un uzlabot šo publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, to veicināšanā iesaistoties plašākam NVO lokam. Projektā tika risināta akūtā un virknē pētījumu secinātā, kā arī pašu NVO identificētā problēma, ka vietējā un reģionālā līmeņa vides organizācijām un to atbalsta grupām trūkst izpratnes un zināšanu par iespējām iesaistīties būtiskāko vides jautājumu risināšanā savās pašvaldībās. Tāpat arī NVO trūkst prasmju īstenot savas aktivitātes kā publisko pakalpojumu. Šo problēmu risināšanai projektā tika izveidota vides NVO e-apmācību platforma, sagatavoti un īstenoti trīs NVO darbinieku un biedru dažādapmācības kursi "Sabiedrības līdzdalība un vides aktīvisms", "Klimata pārmaiņas un enerģija", "Vides vietējās iniciatīvas”, kā instrumentus izmantojot e-apmācības platformu Moodle un kontaktnodarbības. Apmācību noslēgumā notika apmācības kursu izvērtēšana un tika noorganizēts seminārs par projekta rezultātiem.
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2014-02-25
ESF финансирование: 21 881.55 EUR / 15 378.44 LVL;
  • ESF финансирование: 20 146.34 EUR / 14 158.93 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 735.21 EUR / 1 219.51 LVL;
ESF награждено: 21 881.55 EUR / 15 378.44 LVL;
  • ESF награждено: 20 146.34 EUR / 14 158.93 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 735.21 EUR / 1 219.51 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/160
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Vides izglītības fonds"
Партнер: Biedrība "Latvijas Zaļā kustība",Biedrība “Vides izglītotāju asociācija”,Biedrība "Vides aizsardzības klubs",Biedrība „Zemes draugi“
Дата начала проекта: 01.10.2012.
Дата окончания проекта: 30.09.2013.
Юридический адрес: 11.novembra krastmala 35-78, Rīga, LV-1050
Tелефон: 67225112; 22552423
Факс: 67225112
www: http://www.videsfonds.lv
Cтатус: проект осуществлён
 


Дата печати: 12.05.21