esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Saules stariņi” kapacitātes stiprināšana Montessori Bērnu inovatīvās attīstības centra izveidei Daugavpilī

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
“Biedrības „Saules stariņi” kapacitātes stiprināšana Montessori Bērnu inovatīvās attīstības centra izveidei Daugavpilī”. Projekta iesniedzējs: biedrība „Saules stariņi”. Sadarbības partneris: Krāslavas novada bērnu ar īpašām vajadzībām atbalsta biedrība „Saulessvece”. Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada oktobris- 2013.gada septembris, 12 mēneši. Projekta norises vieta: Daugavpils, Latgales plānošanas reģions. Pēdējo gadu laikā Latvijā palēnām, bet sekmīgi notiek izglītības inovatīvu risinājumu ieviešana, alternatīvu apmācības iespēju nodrošināšana pirmsskolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām, izmantojot Montessori pedagoģijas metodi. Mums visiem jābūt vienādām iespējām mācīties. Arī bērni ar īpašām vajadzībām ir pelnījuši līdzvērtīgu izglītību. Tomēr pati svarīgākā ir ne tikai praktiskā palīdzība, bet arī sabiedrības attieksme un izpratne par problēmu kopumā. Biedrība „Saules stariņi” Daugavpilī ir pirmie un pagaidām vienīgie Latgalē, kas piedāvā Montessori atveseļojošās pedagoģijas pakalpojumus un sniedz ieguldījumu pirmsskolas vecuma bērnu ar īpašām vajadzībām attīstībā. Apzinoties problēmas aktualitāti sabiedrībā un attīstot uzsākto biedrības darbību, vēlamies stiprināt biedrības kapacitāti, realizējot projekta ideju un paplašinot savu darbību inovatīvo izglītības pakalpojumu sniegšanā. Projekta tiešā mērķa grupa: biedrības „Saules stariņi” biedri- 3 darbinieki, 3 pedagogi un 20 bērnu vecāki, 50 citi vietēja, reģiona un valsts līmeņa NVO biedri. Projekta mērķis: stiprināt biedrības „Saules stariņi” kapacitāti, lai izveidotu Daugavpilī Montessori Bērnu inovatīvās attīstības centru, kurš sniegs rehabilitācijas pakalpojumus pirmsskolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām un veicinās viņu integrāciju sabiedrībā. 1.izveidot Montessori Pedagogu darbnīcu un apmācīt 3 pedagoģijas speciālistus Daugavpilī, Krāslavā un Ādažos; 2.apgūt pieredzi 2 speciālistiem Minhenes Montessori Bērnu centrā; 3.izveidot Montessori Vecāku skolu un apmācīt 20 vecākus Daugavpilī Montessori pedagoģijā; 4.noorganizēt semināru 15 biedrības biedriem par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā; 5.noorganizēt projekta rezultātu izvērtēšanas Semināru 30 projektā iesaistītiem dalībniekiem; 6.noorganizēt projekta noslēguma informatīvo Konferenci, uzaicinot uz to 50 vietējā, reģiona un valsts līmeņa NVO speciālistus, gan tos, kuri ikdienas darbā strādā ar šo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, gan tos, kas piedalās arī lēmumu pieņemšanas procesā un preses pārstāvjus; 7. parakstīt NVO un MK sadarbības memorandu; 8. popularizēt Montessori pedagoģiju, izmantojot masu informāciju līdzekļus. Projekta rezultāti: izveidota Montessori Pedagogu darbnīca un apmācīti 3 speciālisti Daugavpilī, Ādažos un Krāslavā; noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Minhenes Montessori Bērnu centru, piedalījušies 2 speciālisti; izveidota Montessori Vecāku skola un apmācīti 20 vecāki Daugavpilī; noorganizēts seminārs 15 dalībniekiem no biedrības par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā, t.sk., labās prakses piemēru analīze; noorganizēts projekta rezultātu izvērtēšanas Seminārs projektā iesaistītajiem 30 dalībniekiem; noorganizēta noslēguma informatīvā Konference par projekta rezultātiem 50 nevalstisko organizāciju, kas netika iesaistītas projekta aktivitātēs; parakstīts NVO un MK sadarbības memorands; veikti informācijas un publicitātes pasākumi, publicējot 5 rakstus presē, izdodot projekta rezultātus ziņu lapā, bukletā un CD formātā.

Project results: Projekta īstenošanas laikā 20 biedrības „Saules stariņi” biedri – bērnu vecāki tika apmācīti „Vecāku skolā”. Nodarbības notika 6 mēnešu garumā, 2 reizes mēnesī, kopā 48 h. Biedrības biedri apguva teorētiskas zināšanas Montessori pedagoģijā un praktiskas iemaņas bērnu audzināšanā un izglītošanā. 1 reizi mēnesī 10 mēnešu ilgā laika posmā (kopā 160 h) Montessori Pedagogu darbnīcā notika apmācības 3 pedagogiem – biedrības darbiniekiem un biedriem. Apmācībās tika ietvertas lekcijas un praktiskas nodarbības par Montessori pieeju bērnu apmācībā – pedagogi apguva zināšanas, kā izmantot atmiņas un punktu spēli, saskaitīšanas, atņemšanas, dalīšanas un reizināšanas tabulas, kosmisko audzināšanu. Projekta laikā tika noorganizēta speciālistu pieredzes apmaiņa - 2 pedagogi apmeklēja Minhenes Montessori Bērnu centru Vācijā, iegūstot pieredzi vadības menedžmentā, apguva jaunākās metodikas, stiprināja sadarbību. Projekta ietvaros noorganizēts 2 dienu seminārs 15 biedrības biedriem un darbiniekiem par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā - gūtas zināšanas par NVO interešu aizstāvību lēmumu pieņemšanas procesā, trīspusējas sadarbības modeli, izspēlēta simulācijas spēle par interešu aizstāvību. Projekta beigās tika noorganizēts projekta izvērtēšanas seminārs, kurā piedalījās 30 dalībnieki un noslēguma konference ar 50 dalībnieku piedalīšanos. Informācija par projekta aktivitātēm publicēta finansējuma saņēmēja mājaslapā www.saulesstarini.lv, laikrakstos „Naša Gazeta”, „Seičas”, „Vietējā”, Latgales Laiks” un www.daugavpils.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Last change: 2013-10-28
ESF Funding: 18 751.30 EUR / 13 178.49 LVL;
  • ESF Funding: 17 251.17 EUR / 12 124.19 LVL;
  • ESF private funding: 1 500.13 EUR / 1 054.30 LVL;
Total ESF spent: 18 751.28 EUR / 13 178.47 LVL;
  • ESF spent: 17 251.16 EUR / 12 124.18 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 500.12 EUR / 1 054.29 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/164
Project Promoter: Biedrība "Saules stariņi"
Partner(s): Krāslavas novada bērnu ar īpašām vajadzībām atbalsta biedrība „Saulessvece”
Start date of project: 01.10.2012.
Project finish date: 30.09.2013.
Place of implementation: Viestura iela 17, Daugavpils
Legal address: Viestura iela 17, Daugavpils, LV-5401
Phone: 29343190
Fax: -
www: http://www.saulesstarini.lv
Status: Pabeigts