Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Reģionālo pacientu organizāciju tīkla izveide soci[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Reģionālo pacientu organizāciju tīkla izveide sociālās un veselības politikas stiprināšanai

Compact view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects

Description

Projekta „Reģionālo pacientu organizāciju tīkla izveide sociālās un veselības politikas stiprināšanai” mērķis ir veicināt aktīvu, pārdomātu un mērķtiecīgu reģionālo nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā līmenī (vietējā pašvaldībā savā pagastā, pilsētā, novadā) un interešu aizstāvību, stiprinot izpratni par nevalstiskas organizācijas darbību, biedru piesaistes nozīmību, iespējām un nepieciešamību piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, vienlaikus nodrošinot onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības koks” reģionālo nodaļu izveidi un attīstību, veidojot reģionālo pacientu organizāciju tīklu. Projekta tiešās mērķa grupas – biedrība „Dzīvības koks” un citas reģionālās nevalstiskās organizācijas. Projekta realizētājs ir onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”, un projekta ietvaros realizētās aktivitātes aptvers visu Latvijas teritoriju, projekta īstenošanas laiks – no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim (12 mēneši). Galvenās aktivitātes, kas tiks realizētas šī projekta ietvaros: īstenotas reģionālo nevalstisko organizāciju apmācības par iespējām un nepieciešamību iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos arī reģionālā līmenī (šādas apmācības notiks Liepājā, Daugavpilī, Bauskā, Valmierā un Aizkrauklē), izveidotas piecas biedrības „Dzīvības koks” reģionālās nodaļas un izstrādāts īpašs informatīvais materiāls par reģionālo NVO iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos, kura saņēmēju skaits būs vismaz 1000 interesenti( gan NVO, gan sociāli aktīvi cilvēki reģionos, kuri vēl domā par NVO izveidi un attīstību): nodrošināt reģionālā pacientu organizāciju tīkla interneta platformu – brīvai domu, pieredzes un ideju apmaiņa. Šī projekta ietvaros aktualizētā tēma ir ļoti būtiska, jo nevalstisko pacientu organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā līmenī Latvijā ir ļoti vāja – trūkst izpratnes par šī procesa nozīmību. Pārsvarā visas aktivitātes tiek vērstas uz sociālās palīdzības un atbalsta saņemšanu, netiek veicināta, piemēram, dalība reģionu attīstības plānu izstrāde un attīstībā utt. Piemēram, onkoloģisko pacientu organizācijas reģionos vispār nav! Būtiskākais projekta ietvaros sasniegtais kvalitatīvais rezultāts – veicināta reģionālo NVO izpratne par iespējām un nepieciešamību iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā līmenī, kā arī palielinājies to NVO skaits, kas uzsākuši sadarbību ar vietējām pašvaldībām.

Project results: Projekta mērķis - veicināt aktīvu, pārdomātu un mērķtiecīgu reģionālo nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un interešu aizstāvību reģionālā līmenī, stiprinot izpratni par nevalstiskas organizācijas darbību, biedru piesaistes nozīmību un iespējām, ir sasniegts. Projektā tika nodrošināta onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības koks” reģionālo nodaļu izveide un darbība Liepājā, Daugavpilī, Bauskā, Valmierā un Aizkrauklē, izveidots reģionālo pacientu organizāciju tīkls. Projekta ietvaros izveidota interaktīva web platforma www.nvodraugiem.lv, sagatavots informatīvs materiāls "Nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā līmenī: iespējas un izaicinājumi", kas pieejams drukātā formātā un elektroniski, kā arī finansējuma saņēmēja mājaslapā. Apmācībās piedalījies 101 dalībnieks, pārstāvot 34 NVO. Īstenotas tikšanās ar vietējām pašvaldībām ar mērķi vienoties par turpmāko sadarbību, kā arī veikta projekta rezultātu izvērtēšana - apaļā galda diskusija. Projektā nodrošināta publicitāte, ievietojot informāciju mājaslapā www.dzivibaskoks.lv, kā arī sociālajos tīklos. Infornācija par projektu publicēta arī laikrakstos "Liesma", "Staburags", "Latgales Laiks",

Information

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Last change: 2014-03-11
ESF Funding: 21 086.35 EUR / 14 819.57 LVL;
  • ESF Funding: 19 414.20 EUR / 13 644.38 LVL;
  • ESF private funding: 1 672.15 EUR / 1 175.19 LVL;
Total ESF spent: 21 086.35 EUR / 14 819.57 LVL;
  • ESF spent: 19 414.20 EUR / 13 644.38 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 672.15 EUR / 1 175.19 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/078
Project Promoter: Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””
Start date of project: 01.01.2013.
Project finish date: 31.12.2013.
Place of implementation: Melnsila iela 13-1, Rīga, LV-1046
Legal address: Liepu aleja 11, Babīte, Babītes novads, LV-2101
Phone: 29235677
Fax: 67703497
www: http://www.dzivibaskoks.lv
Status: Pabeigts

Documents

Documents