esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Reģionālo pacientu organizāciju tīkla izveide sociālās un veselības politikas stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta „Reģionālo pacientu organizāciju tīkla izveide sociālās un veselības politikas stiprināšanai” mērķis ir veicināt aktīvu, pārdomātu un mērķtiecīgu reģionālo nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā līmenī (vietējā pašvaldībā savā pagastā, pilsētā, novadā) un interešu aizstāvību, stiprinot izpratni par nevalstiskas organizācijas darbību, biedru piesaistes nozīmību, iespējām un nepieciešamību piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, vienlaikus nodrošinot onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības koks” reģionālo nodaļu izveidi un attīstību, veidojot reģionālo pacientu organizāciju tīklu. Projekta tiešās mērķa grupas – biedrība „Dzīvības koks” un citas reģionālās nevalstiskās organizācijas. Projekta realizētājs ir onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”, un projekta ietvaros realizētās aktivitātes aptvers visu Latvijas teritoriju, projekta īstenošanas laiks – no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim (12 mēneši). Galvenās aktivitātes, kas tiks realizētas šī projekta ietvaros: īstenotas reģionālo nevalstisko organizāciju apmācības par iespējām un nepieciešamību iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos arī reģionālā līmenī (šādas apmācības notiks Liepājā, Daugavpilī, Bauskā, Valmierā un Aizkrauklē), izveidotas piecas biedrības „Dzīvības koks” reģionālās nodaļas un izstrādāts īpašs informatīvais materiāls par reģionālo NVO iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos, kura saņēmēju skaits būs vismaz 1000 interesenti( gan NVO, gan sociāli aktīvi cilvēki reģionos, kuri vēl domā par NVO izveidi un attīstību): nodrošināt reģionālā pacientu organizāciju tīkla interneta platformu – brīvai domu, pieredzes un ideju apmaiņa. Šī projekta ietvaros aktualizētā tēma ir ļoti būtiska, jo nevalstisko pacientu organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā līmenī Latvijā ir ļoti vāja – trūkst izpratnes par šī procesa nozīmību. Pārsvarā visas aktivitātes tiek vērstas uz sociālās palīdzības un atbalsta saņemšanu, netiek veicināta, piemēram, dalība reģionu attīstības plānu izstrāde un attīstībā utt. Piemēram, onkoloģisko pacientu organizācijas reģionos vispār nav! Būtiskākais projekta ietvaros sasniegtais kvalitatīvais rezultāts – veicināta reģionālo NVO izpratne par iespējām un nepieciešamību iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā līmenī, kā arī palielinājies to NVO skaits, kas uzsākuši sadarbību ar vietējām pašvaldībām.

Результаты проекта: Projekta mērķis - veicināt aktīvu, pārdomātu un mērķtiecīgu reģionālo nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un interešu aizstāvību reģionālā līmenī, stiprinot izpratni par nevalstiskas organizācijas darbību, biedru piesaistes nozīmību un iespējām, ir sasniegts. Projektā tika nodrošināta onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības koks” reģionālo nodaļu izveide un darbība Liepājā, Daugavpilī, Bauskā, Valmierā un Aizkrauklē, izveidots reģionālo pacientu organizāciju tīkls. Projekta ietvaros izveidota interaktīva web platforma www.nvodraugiem.lv, sagatavots informatīvs materiāls "Nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos reģionālā līmenī: iespējas un izaicinājumi", kas pieejams drukātā formātā un elektroniski, kā arī finansējuma saņēmēja mājaslapā. Apmācībās piedalījies 101 dalībnieks, pārstāvot 34 NVO. Īstenotas tikšanās ar vietējām pašvaldībām ar mērķi vienoties par turpmāko sadarbību, kā arī veikta projekta rezultātu izvērtēšana - apaļā galda diskusija. Projektā nodrošināta publicitāte, ievietojot informāciju mājaslapā www.dzivibaskoks.lv, kā arī sociālajos tīklos. Infornācija par projektu publicēta arī laikrakstos "Liesma", "Staburags", "Latgales Laiks",
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2014-03-11
ESF финансирование: 21 086.35 EUR / 14 819.57 LVL;
  • ESF финансирование: 19 414.20 EUR / 13 644.38 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 672.15 EUR / 1 175.19 LVL;
ESF награждено: 21 086.35 EUR / 14 819.57 LVL;
  • ESF награждено: 19 414.20 EUR / 13 644.38 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 672.15 EUR / 1 175.19 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/078
Исполнитель проекта: Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””
Дата начала проекта: 01.01.2013.
Дата окончания проекта: 31.12.2013.
Место реализации: Melnsila iela 13-1, Rīga, LV-1046
Юридический адрес: Liepu aleja 11, Babīte, Babītes novads, LV-2101
Tелефон: 29235677
Факс: 67703497
www: http://www.dzivibaskoks.lv
Cтатус: проект осуществлён