Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes ce[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma attīstīšanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Biedrība „MEDIĀCIJAS PADOME”, īsteno projektu „Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma ieviešanā”. Projekta mērķa grupa ir piecas mediācijas jomā darbojošās biedrības. Projekta mērķis ir attīstīt kvalitatīvu mediācijas pakalpojumu, veicinot Mediācijas padomes un citu mediācijas organizāciju iespējas līdzdarboties mediācijas politikas izstrādes un ieviešanas procesā, finanšu piesaistē un pakalpojuma mārketingā un izstrādājot Mediācijas padomes stratēģiju un kvalitātes vadības principus un dokumentus, Mediatoru ētikas kodeksu un apmācot mediācijas organizāciju biedrus un darbiniekus lēmumu pieņemšanas, argumentācijas un lobēšanas jomā, sociālo mēdiju izmantošanā, projektu izstrādē un administrēšanā un tādejādi veicinot Tiesas atvasinātā mediācijas modeļa attīstību Latvijā. Projektā paredzēts celt iesaistīto organizāciju kapacitāti, piedāvājot stratēģiskās un mārketinga plānošanas pasākumus, Mediācijas padomes un tās pastāvīgo komisiju darbību reglamentējošo dokumentu izstrādi, mediācijas organizāciju biedru apmācību un sadarbības veidošanu ar ieinteresētajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. Projekta norises vieta Rīga, īstenošanas laiks no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - attīstīt kvalitatīvu mediācijas pakalpojumu, veicinot Mediācijas padomes un citu mediācijas organizāciju iespējas līdzdarboties mediācijas politikas izstrādes un ieviešanas procesā, finanšu piesaistē un pakalpojuma mārketingā un izstrādājot Mediācijas padomes stratēģiju un kvalitātes vadības principus un dokumentus, mediatoru ētikas kodeksu un apmācot mediācijas organizāciju biedrus un darbiniekus lēmumu pieņemšanas, argumentācijas un lobēšanas jomā, sociālo mēdiju izmantošanā, projektu izstrādē un administrēšanā, ir sasniegts. Izstrādāta biedrības stratēģija 2013.-2018.gadam, organizācijas reglamentējošo dokumentu kopums(dokumentu aprites noteikumi, aprites shēma, lietu nomenklat;ura, darba drošības instrukcijas, dokumentu reģistrācijas žurnāli, komisiju nolikumi, u.c.,) mediatoru ētikas kodekss, mediatoru novērtējuma tests un novērtējuma modelis, izstrādāta apmācību programmu sertifikācijas kārtība, izveidotas mediatoru apmācības vadlīnijas, noorganizēti 3 apmācību semināri par tēmām - politikas veidošana, argumentācijas māksla un interešu aizstāvība; interneta un sociālo tīklu izmantošana mediācijas pakalpojuma popularizēšanā un projektu izstrādi un administrēšanu un ES fondu un citu finanšu līdzekļu piesaisti tieslietām un meditācijai. Notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Īriju. Izveidota un aktualizēta projekta sadaļa mājaslapā www.mediacija.lv, kā arī papildus plānotajai publicitātei notikusi projekta mediācijas popularizēšana TV pārraidē "Eiropa. Mīti un realitāte”.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2014-03-20
Projekta kopējais finansējums: 34 112.53 EUR / 23 974.42 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 407.41 EUR / 22 073.25 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 705.12 EUR / 1 901.17 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 112.53 EUR / 23 974.42 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 407.41 EUR / 22 073.25 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 705.12 EUR / 1 901.17 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/204
Projekta īstenotājs: Biedrība "Mediācijas padome"
Uzsākšanas datums: 01.01.2013.
Pabeigšanas datums: 31.12.2013.
Īstenošanas vieta: Rīga
Juridiskā adrese: Kr. Barona iela 88, Rīga, LV-1001
Telefons: 29254418
WWW adrese: http://www.mediacija.lv
Statuss: Pabeigts