Print |

Home > News > News archive > ESF news > Apstiprināti papildu projekti Nevalstisko organizā[..]

Apstiprināti papildu projekti Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanas programmā

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Apstiprināti papildu četri projekti Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanas programmā.

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka apstiprināti papildu četri projekti darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Iepriekšējo atlašu ietvaros pabeigto, grozīto un lauzto līgumu rezultātā izveidojies atlikums, kas deva iespēju papildus apstiprināt vairākus projektus. Atbalstu projektu īstenošanai pēc nosacījumu izpildes saņems:

 


Date of printing: 29.01.20