sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursi

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

Kopumā projekta mērķis ir dot iespēju veidot vai uzlabot saziņas prasmes latviešu valodā Rīgā un Rīga reģionā dzīvojošiem un strādājošiem pieaugušiem cilvēkiem, tādējādi veicinot viņu integrēšanos, iekļaušanos latviskajā publiskās saziņas telpā un radot labvēlīgākus darba atrašanas un karjeras attīstības apstākļus. Projekta ietvaros plānots organizēt latviešu valodas kursus 10 mācību grupām (katrā 12 izglītojamie) 80 mācībstundu programmās (A1, A2, B1 vai B2 pakāpē) un katrā grupā 8 labākajiem nodrošināt iespēju bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā. Mācību programmas apguve plānota 4 mēnešos. Tiem, kam mācības veiksies grūtāk, papildus nodarbībām pēdējā mēneša laikā tiks organizētas konsultācijas (10 stundas). Visas 10 mācību grupas varēs mācīties Rīgā, A.Čaka ielā 40 of.8 vai Lāčplēša ielā 47-1. No minētajām 10 grupām daļu (1-5 grupas), ja izglītojamiem tā būs ērtāk, DIJA Mācību centrs var mācīt Slokā, Olainē vai Ropažos. Grupu komplektēšanā tiks ievēroti konkursa nolikumā izvirzītie nosacījumi. Kursu laikā izglītojamie iegūs un attīstīs sarunvalodas praktiskās iemaņas, apgūs rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes. Pēc kursu beigšanas izglītojamie varēs labāk saprast un līdzdarboties latviskajā kultūrvidē, dažādās ikdienas sadzīves un darba situācijās. Kopumā plānots, ka kursos mācīsies 120 izglītojamie, vismaz 96 no tiem paaugstinās latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi, 80 kursu beidzēji kārtos valsts valodas prasmes pārbaudījumu.

Reģioni: Rīga
Piešķirtais finansējums: 9798,37 LVL / 13 941.82 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/1-18/02
Projekta īstenotājs: SIA "DIJA" Mācību centrs
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 31.07.2013.