sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve pieaugušajiem Jelgavā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

Projekta vispārīgais mērķis
Paaugstināt latviešu valodas prasmi Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda.
Projekta tiešais mērķis:
Paaugstināt latviešu valodas prasmi 120 Jelgavas un Zemgales reģiona mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, atbilstoši viņu iepriekšējam valodas prasmes līmenim vismaz par 1 (vienu) pakāpi, bet ne augstāk kā valsts valodas prasmes B2 līmenī
Projekta mērķa grupa
Pieaugušie Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāji, tai skaitā prioritāri jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, izņemot bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni
Projekta īstenošanas vieta
Svētes iela 33, Jelgava, LV -3001,
Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs"
Projekta aktivitātes
1. Projekta administrēšana.
2. Informācijas un publicitātes pasākumi par latviešu valodas kursiem.
3. Kursu dalībnieku reģistrācija.
4. Kursu dalībnieku valodas prasmes sākotnējā pārbaude un mācību grupu komplektācija
5. Latviešu valodas mācības
6. Mācību rezultātu izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude
7. Izglītojamo valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā vai naturalizācijas pārbaudījums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
8. Kursu noslēguma pasākums un apliecību izsniegšana
Projektā plānotie rezultāti
1. Ieviests 1 projekts
2. Nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.
3. Veikta 120 kursu dalībnieku reģistrācija un izveidots rezerves saraksts (ne vairāk kā 40 personas)
4. Veikta 120 izglītojamo valodas prasmes sākotnējā pārbaude, nokomplektētas 8 mācību grupas, katrā 15 personas
5. Īstenotas latviešu valodas mācības 120 izglītojamiem, paaugstinot katra izglītojamā valodas prasmes līmeni par 1 pakāpi
6. 120 izglītojamiem izvērtēti mācību rezultāti, tai skaitā izglītojamo valsts valodas prasme noslēguma pārbaudījumā
7. Vismaz 80 izglītojamie kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā vai naturalizācijas pārbaudījumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
8. Īstenots 1 kursu noslēguma pasākums un 120 izglītojamie saņēmuši apliecības par kursu beigšanu
Projekta īstenošanas periods: 01.11.2012. – 30.06.2013.

Reģioni: Jelgava
Piešķirtais finansējums: 9527,11 LVL / 13 555.86 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/4-5/15
Projekta īstenotājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs”
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 30.06.2013.