esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana "Kaimiņu drošības programmas" projektu ieviešanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta vispārīgais mērķis ir nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana publiskā pakalpojuma – sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšanā. Projekta konkrētais mērķis ir veicināt biedrību „Kaimiņu drošība”, „Latvijas Drošības biznesa asociācija” un „Rīgas apsaimniekotāju asociācija” biedru zināšanu un prasmju apgūšanu „Kaimiņu drošības programmas” (turpmāk – KDP) projektu īstenošanai. Projekta mērķa grupas ir projektā iesaistīto NVO biedri un darbinieki. Projektu īstenos projekta iesniedzējs – biedrība „Kaimiņu drošība” un divi partneri: „Latvijas Drošības biznesa asociācija” un „Rīgas apsaimniekotāju asociācija”. Projekts tiks īstenots Rīgā un ilgs septiņus mēnešus. Projekta ietvaros tiks pētīta ārvalstu KDP īstenošanas prakse un tulkoti citu valstu KDP metodiskie materiāli. Tiks rīkoti trīs apmācību, rezultātu apkopošanas un viens informatīvais seminārs. Projekta aktualitāte ir saistīta ar nepietiekamo nevalstiskā sektora iesaisti sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Latvijā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks stiprināta iesaistīto trīs biedrību administratīvā kapacitāte KDP turpmākai īstenošanai.

Project results: Projekta mērķis bija veicināt biedrību „Kaimiņu drošība”, „Latvijas Drošības biznesa asociācija” un „Rīgas apsaimniekotāju asociācija” biedru zināšanu un prasmju apgūšanu „Kaimiņu drošības programmas” projektu īstenošanai. Projekta mērķa grupas bija projektā iesaistīto NVO biedri un darbinieki. Projekta aktualitāte ir saistīta ar nepietiekamo nevalstiskā sektora iesaisti sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Latvijā. Projektā tika noorganizēti 3 apmācību semināri par kaimiņu drošības programmu un ārvalstīs gūto pieredzi, notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Tallinu un Viima pašvaldību, pēc pieredzes apmaiņas brauciena tika sagatavots ārvalstu pieredzes apkopojums, pārtulkots metodiskais materiāls no krievu un angļu valodas par kaimiņu drošības politiku. Visi materiāli tika apkopoti uz CD, kas tika dalīti noslēguma informatīvā semināra dalībniekiem, kā arī tie ir pieejami biedrības mājas lapā.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Last change: 2014-06-25
ESF Funding: 12 567.76 EUR / 8 832.67 LVL;
  • ESF Funding: 11 571.14 EUR / 8 132.24 LVL;
  • ESF private funding: 996.62 EUR / 700.43 LVL;
Total ESF spent: 12 637.37 EUR / 8 881.59 LVL;
  • ESF spent: 11 640.75 EUR / 8 181.17 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 996.62 EUR / 700.43 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/040
Project Promoter: Biedrība „Kaimiņu drošība”
Partner(s): Biedrība "Rīgas apsaimniekotāju asociācija",Biedrība "Latvijas Drošības biznesa asociācija"
Start date of project: 01.05.2013.
Project finish date: 31.01.2014.
Place of implementation: Katoļu iela 8, Rīga
Legal address: Katoļu iela 8-3, Rīga, LV-1003
Phone: 29212084
Fax: 67703200
www: http://-
Status: Pabeigts