Начало

eez-2009  grafiskais elements


Laba pārvaldība un pacientu līdzdalība Latvijas veselības aprūpes sistēmā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Mērķis: stiprināt pilsonisko sabiedrību un savas NVO lomu lēmumu pieņemšanas procesos un sabiedrības interešu aizstāvībā, stiprināt līdzdalības demokrātiju, labu pārvaldību un atklātību, kā arī savas organizācijas kapacitāti. Projekta īstenošanas vieta: Rīga.
Galvenās aktivitātes: 1) dalība veselības aprūpes rīcībpolitikas veidošanā un labas pārvaldības nodrošināšanā; 2) pētniecība par atsevišķiem zāļu lietošanas un izrakstīšanas aspektiem, uztura bagātinātāju reklāmu un medikamentu uztilizāciju pēc lietošanas termiņa beigām; 3) izglītošana (racionālas zāļu lietošanas sociālā kampaņa, vasaras skola studentiem, mācību programma skolām par racionālu zāļu lietošanu, seminārs senioriem par zāļu reklāmu). Rezultāti: 1) izstrādāti vismaz 6 dokumenti veselības rīcībpolitikas veidošanā, akcentēti korupcijas riski veselības aprūpes sistēmā, veicināta laba pārvaldība; 2) identificētas problēmas medikamentu utilizācijā, ģenērisko medikamentu jomā, uztura bagātinātāju reklāmas jomā; 3) izglītota sabiedrība (bērni, studenti, pensionāri) racionālas zāļu lietošanas jautājumos, attiecībā uz farmācijas nozares un ārstu attiecību ētiskajiem aspektiem, zāļu reklāmas specifiku, 4) stiprināta organizācijas vispārējā kapacitāte.

Результаты проекта: Projekta īstenošanas vieta Rīga, īstenošanas periods no 01.09.2013.-31.12.2015.
DAP rezultā ir stiprināta biedrības “Veselības projekti Latvijai” loma plašākas sabiedrības interešu aizstāvībā un valstisku lēmumu pieņemšanas procesos veselības un farmācijas nozarē Latvijā. Biedrība ir aktīvi piedalījusies gan VM Farmācijas jomas konsultatīvās padomes darbā (2014), gan VM organizētajās sabiedriskajās apspriedēs par dažādiem normatīvajiem aktiem, gan sniegusi savus atzinumus, gan par atsevišķiem jautājumiem piedalījusies debatēs Ministru kabinetā un rosinājusi diskusijas un izmaiņas, kas padarītu zāļu politikas pārvaldību caurskatāmāku un sabiedrībai saprotamāku. Biedrības regulāra iesaiste veselības nozares politikas veidošanā ir stiprinājusi biedrības lomu un ietekmi. Biedrības rīkotajos pasākumos regulāri ir piedalījušies galvenie farmācijas un veselības aprūpes jomu dalībnieki, valsts institūciju pārstāvji, un ar daudziem no tiem sadarbība turpinās joprojām. VPL ieteikumi un ierosinājumi ir tikuši ņemti vērā normatīvo aktu izstrādē un veselības aprūpes politikas veidošanā – ir nostiprinājusies VPL viedokļa loma, kā arī sadarbība ar valsts iestādēm un profesionālajām asociācijām. Veicot pētījumus par ģenērisko medikamentu lietošanu Latvijā, polifarmācijas jautājumu, ambulatoro zāļu kompensēšanas sistēmu, firmu pārstāvju sadarbību ar ārstiem slimnīcās, uzraugot zāļu un uztura bagātinātāju reklāmas un ziņojot par pārkāpumiem biedrība ir stiprinājusi līdzdalības demokrātiju, veicinājusi pacientu aktīvāku piedalīšanos veselības politikas veidošanā un devusi ieguldījumu labākā pārvaldībā. Biedrība ir devusi ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā, jo atsevišķām savām aktivitātēm kā mērķa grupu ir izvēlējusies seniorus, kas ir mazāk aizsargātā pozīcijā izdarot izvēles par medikamentu un uztura bagātinātāju lietošanu dēļ tā, ka viņi atrodas ierobežotā informatīvajā telpā (nav datorlietotāji). Senioriem semināru laikā skaidrots, kā dārgo oriģinālmedikamentu vietā izvēloties lētākās, līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes patentbrīvās zāles ir iespējams ietaupīt ierobežotos finanšu līdzekļus.

Var apgalvot, ka ar pētījumu par to, ko Latvijas iedzīvotāji iesāk ar nederīgajiem medikamentiem un šim pētījumam sekojošām aktivitātēm (partnerība Latvijas Farmācijas biedrības kampaņā “Nodod nederīgās zāles aptiekā!”, VM un VARAM aicināšana valstiskā līmenī sakārtot nederīgo medikamentu utilizācijas jautājumu) biedrība ir veicinājusi Latvijas iedzīvotāju un politikas veidotāju atbildīgāku attieksmi un rūpes par vidi.


Var apgalvot ka ir stiprināta biedrības cilvēkresursu kapacitāte piesaistot jaunus biedrus un brīvprātīgā darba veicējus. Biedrības vispārējā (intelektuālā) kapacitāte ir stiprināta gan apmeklējot pasākumus ārvalstīs un tiekoties ar mātes organizācijas vadību un citām dalīborganizācijām, kā arī projekta laikā iestājoties jaunizveidotā Eiropas līmeņa aliansē, gan sadarbojoties un apmainoties ar idejām ar citām veselības jomas nevalstiskajām organizācijām un farmācijas jomas spēlētājiem Latvijā.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MIC/183
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 26.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Nodibinājums "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Pacientu ombuds"
Регион(ы) осуществления проекта: Rīgas reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 28
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 45816.37 EUR / 32 199.93 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 39172.99 EUR / 27 530.93 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2061.74 EUR / 1 449.00 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 4581.64 EUR / 3 219.99 LVL;
Юридическии адрес: Dzirnavu iela 60A-22, Rīga, LV-1050
Номер тел.: 29209612
Факс: -
Е-почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Домашняя страница: www.veselibasprojekti.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org