Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēš[..]

eez-2009  grafiskais elements


Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas mērķis ir saliedēt dažādas Jēkabpils sabiedrības grupas, sadarbības un brīvprātīgā darba rezultātā sakopjot apkārtējo vidi un pielāgojot to sabiedrības grupu kvaliatīvai un sportiskai brīvā laika pavadīšanai.
Darbības programma tiks īstenota Jēkabpils pilsētā un Salas novadā.
Darbības programmas galvenie pasākumi:
2 vides sakopšanas talkas, atbrīvojot apkārtni no krūmiem un atkritumiem;
Ievaddiskusija par plānotajām aktivitātēm ar dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem un iesaistītajām pašvaldībām;
2 tikšanās un pieredzes apmaiņas ar līdzīgu aktivitāšu realizētājiem;
2 informatīvi semināri – preses konferences sabiedrībai par darbības programmu un veicamajām aktivitātēm;
Infrastrukūras pielāgošanas darbi sabiedrības grupu kvalitatīvai un sportiskai brīvā laika pavadīšanai;
Informatīvu norāžu izveidošana un uzstādīšana;
Seminārs dažādām sabiedrības grupām par videi draudzīgu iniciatīvu īstenošanu;
Mājas lapas izveidošana;
Darbības programmas vadība un administrēšana;
Darbības programmas publicitāte.

Projekta rezultāti: Darbības programmas mērķis ir sasniegts – kopīgi darbojoties apkārtējās vides sakopšanā, saliedētas dažādas sabiedrības grupas Jēkabpils novada un Salas pagasta teritorijā. Veicināta informācijas aprite par brīvprātīgā darba jēdzienu, tā nozīmīgumu – projekta ietvaros iesaistīti 72 brīvprātīgie, organizētas 2 vides sakopšanas talkas, apkārtējā vide Mežaparkā kļuvusi sakoptāka un ir pielāgota dažādu sabiedrības grupu vajadzībām: izveidota/labiekārtota nūjošanas taka 1000m, izveidota Jēkabpils Mežaparka orientēšanās taku maršrutu karte, organizētas velo sacensības. Veicināta viedokļu apmaiņa, sekmējot dažādu sociālo grupu pārstāvju (iedzīvotāju) iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā vides jautājumos – organizēta diskusija un 2 semināri-preses konferences par projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm, notikušas 2 pieredzes apmaiņas, lai iepazītos ar līdzīgu iniciatīvu īstenošanu Vācijā un citviet Latvijā (Ventspils un Liepājas novados), izveidota videofilma "Jēkabpils mežs. Cilvēkam. Pilsētai. Iedvesmai". Aktivizēta biedrības darbība, vairota tās atpazīstamība – biedru skaits pieaudzis par 25 personām, izstrādāta mājas lapa www.videsiniciativucentrs.lv.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MIC/157
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 09.09.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Vides iniciatīvu centrs”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „SKN Sports”
Projekta īstenošanas vieta(s): Jēkabpils,Salas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Zemgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 49731.59 EUR / 34 951.56 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 42520.50 EUR / 29 883.58 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2237.92 EUR / 1 572.82 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4973.17 EUR / 3 495.16 LVL;
Juridiskā adrese: Rīgas iela 210A, Jēkabpils, LV-5201
Tālr. nr.: +371 29449622
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org