Home > News > News archive > ESF news > Samazinās „papīra kalnus” ES fondu finansēto proje[..]

Samazinās „papīra kalnus” ES fondu finansēto projektu atskaitēs

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Darba grupa administratīvā sloga mazināšanai Eiropas Savienības fondu apguvē sagatavojusi priekšlikumus, kas būtu ieviešami, gatavojot jaunā plānošanas perioda dokumentus un normatīvos aktus.

Turpmāk darba grupas eksperti ierosina ieviest projektu ideju atlases kārtu projektu konkursos, t.i., atsevišķās programmās organizēt projektu atlasi divās kārtās. Pirmajā kārtā organizācijas iesniegtu projekta idejas īsu izklāstu, bez detalizētiem aprēķiniem, pamatojumiem un pavaddokumentiem. Otrajā kārtā, kurā jāiesniedz pilnie projektu pieteikumi, tiktu aicināti tikai tie iesniedzēji, kuru projektu idejas atzītas par attiecīgā konkursa nosacījumiem atbilstošām un konkurētspējīgām.

Darba grupas vadītāja, Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja Solvita Gulbe norāda, ka arvien vairāk nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un citas organizācijas aktīvi gatavo projektu pieteikumus konkursiem. „Pieaugošās konkurences rezultātā būtiski palielinājies kvalitatīvi sagatavoto projektu īpatsvars. Organizācijas velta ievērojamu laiku, lai sagatavotu projektu pieteikumus, izstrādātu to idejas, aprēķinātu projektu budžetus, sagatavotu pavaddokumentus, tomēr finansējumu projektu īstenošanai nesaņem, jo pieejamais budžets ir ierobežots un naudas nepietiek visiem iesniegtajiem projektiem. Tādēļ svarīgi, lai finansējumu saņemtu patiesi kvalitatīvi projekti ar lielāko pievienoto vērtību," norāda S.Gulbe.

Viņa arī uzsver, ka projektu īstenotāju veiktais darbs tiek augstu vērtēts, un nav pieņemami, ka projekta sagatavošana un atskaites par īstenoto aizņem nesamērīgi daudz laika. „Darba grupa konsekventi strādā, lai novērstu lieku administratīvo slogu un, mācoties no šī plānošanas perioda pieredzes, nākamā finansējuma apgūšanu padarītu projektu īstenotājiem draudzīgāku," skaidro S.Gulbe.

Pārējie darba grupas ierosinājumi paredz ievērojami pilnveidot ekspertīzes un vērtēšanas procesu, skaidri definējot prasības projektu vērtēšanas ekspertiem, ieviešot vienotas prasības vērtēšanas kritērijiem, samazinot auditu skaitu projektos, nodrošinot auditu rezultātu izmantošanu citās ES fondu projektu uzraugošās iestādēs u.c. Darba grupas priekšlikumi paredz arī brīvāku piekļuvi projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēžu protokoliem un lēmumiem, kā arī ekspertu atzinumiem par projektu iesniegumiem,

Par darba grupas priekšlikumiem Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja Solvita Gulbe ziņoja Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 18.jūlijā. Tie tiks iesniegti Finanšu ministrijā līdz 31.jūlijam. Līdz šā gada 30.septembrim tiks sagatavoti priekšlikumi attiecībā uz Ministru kabineta noteikumu projektu par neatbilstību konstatēšanu, finanšu korekcijas piemērošanu un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtību. Ieteikumi būs arī par fondu projektu publicitātes un vizuālās identitātes nodrošināšanu. Savukārt šogad līdz 31.oktobrim būs priekšlikumi attiecībā uz Ministru kabineta noteikumu projektu par specifisko mērķu īstenošanu.

Valsts kanceleja aicina ikvienu, kuram ir pieredze ES fondu projektu īstenošanā, dalīties ar idejām birokrātijas mazināšanā, priekšlikumus un vērtējumus paužot izveidotajā interneta vietnē: http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/mazinamslogukopa/.

Uzziņai
Pasākums „Valsts kancelejas īstenoto Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu publicitātes nodrošināšana" tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/06/006 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai". Pasākums ilgs 20 mēnešus, kuru laikā plānota komunikācija sociālajos tīklos, sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, tiks sūtīti tiešie e-pasti mērķauditorijām, rīkoti publiski pasākumi un citas aktivitātes. Aicinām ikvienu sekot profiliem sociālajos tīklos Twitter un draugiem.lv: www.twitter.com/vk_esfprojekti, www.draugiem.lv/vk_esfprojekti. Te publicētās ziņas var lasīt arī cilvēki, kas nav reģistrējušies kā šo sociālo tīklu lietotāji. Informācija tiek apkopota arī Valsts kancelejas tīmekļa vietnē http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/sasniegumi/

Informāciju sniedza:
Solvita Gulbe,
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja

Plašākai informācijai:
Baiba Jakovļeva,
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta
konsultante-tehniskās palīdzības projekta vadītāja
tālr.: 67082914; e-pasts: