Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošan[..]

eez-2009  grafiskais elements


Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā „Jumis”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti ilgstošam sociālās atstumtības riskam pakļautām sabiedrības grupām - maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un iedzīvotājiem ar invaliditāti, izmantojot dabas resursus un to pieejamību kā šīs kvalitātes paaugstināšanas instrumentu”.
Projekta tiešie mērķi ir:
- Uzlabot lauku reģionu maznodrošināto ģimeņu ar bērniem un pensionāru labklājības līmeni, ar informatīvu un praktisku pasākumu palīdzību paaugstinot dabas resursu efektīvu pielietojumu dzīves kvalitātes paaugstināšanā.
- Uzlabot dabas resursu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti;
- Paaugstināt maznodrošināto ģimeņu bērnu interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas, demonstrējot dabas resursu daudzveidīga pielietojuma efektivitāti šo iespēju nodrošinājumā;
- Izveidot ilgtspējīgu dabas resursu informācijas un demonstrāciju centru, akcentējot tā lomu vietējās kopienas sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā un ekonomiskajā izaugsmē.
Projekta tiešās mērķa grupas:
Lauku reģionu maznodrošinātās ģimenes ar bērniem;
Iedzīvotāji ar invaliditāti;
Lauku reģionu maznodrošinātie pensionāri;
Projekta aktivitātes ir iedalītas četros tematiskajos blokos:
- Primāro vajadzību bloka aktivitātes, kas ietver dārza un ražas sesijas maznodrošinātām ģimenēm, atbalstu dārzu ierīkošanā un ražas saglabāšanā;
- Vides kvalitātes paaugstināšanas un veselības uzlabošanas aktivitātes, kas ietver ārstniecības augu paraugstādījumu izveidošanu 3 iesaistītajās organizācijās Jēkabpils novadā, RISK „Optimists” teritorijā Rīgā, kā arī – dabas sesijas norisi RISK „Optimists” biedriem.
- Pašrealizācijas un interešu izglītības bloka aktivitātes. Tās ietver dabas darbnīcas maznodrošināto ģimeņu pieaugušajiem, kā arī 3 dabas darbnīcas dienas nometņu formā maznodrošināto ģimeņu bērniem.
- Ekonomiskās attīstības un ilgtspējas bloka aktivitātes. To ietvaros iesniedzējorganizācijā tiks izveidots ārstniecības augu un aizsargājamo augu demonstrāciju dārzs, kā arī – izveidota ārstniecības augu un aizsargājamo augu ekspozīcija telpās.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija uzlabot dzīves kvalitāti ilgstošam sociālās atstumtības riskam pakļautām sabiedrības grupām - maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un iedzīvotājiem ar invaliditāti, izmantojot dabas resursus un to pieejamību kā šīs kvalitātes paaugstināšanas instrumentu.
Projekta īstenošanas vietas - Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, Rīga.
Mērķgrupra:
169 - sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā:
- 42 bērni;
- 35 ģimenes ar bērniem;
- 70 personas ar invaliditāti;
- 22 maznodrošināti pensionāri.
Visas projekta aktivitātes ir vērstas uz projekta mērķgrupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā šīs uzlabošanas instrumentu piedāvājot dabas resursu izmantošanas intensitāti un jaunas pieejas to izmantošanā.
Projekta rezultāti:
1) nodrošināta dārzu sesija maznodrošinātām ģimenēm, kuras ietvaros
- novadītas 8 teorētiskās nodarbības, katra 5 stundas (36 dalībnieki);
- novadītas 6 praktiskās darbnīcas, kā rezultātā 6 ģimenēs labiekārtoti dārzi un sētas;
- īstenoti 20 izbraukumi projektā iesaistītajās ģimenēs
2) nodrošināta ražas sesija maznodrošinātām ģimenēm, kuras ietvaros
- īstenotas 8 praktiskās darbnīcas ražas sagatavošanā, katra 6 stundas (vidēji 12 dalībnieki);
- 40 dienas nodrošināta virtuves un aprīkojuma pieejamība ražas sagatavošanai brīvprātīgo vadībā;
- 36 ģimenēm sniegts praktisks atbalsts pārtikas nodrošinājuma veidošanā ziemas sezonai;
3) izveidoti ārstniecības augu dārzi trīs sabiedriskās vietās – Liepu, Mežgales un Dignājas ciematos;
- izveidoti teritorijas labiekārtošanas skiču projekti trīs sabiedriskās vietās, kas
pieejami maznodrošinātām ģimenēm, maznodrošinātiem pensionāriem, iedzīvotājiem rehabilitācijas procesā pēc vēža diagnostikas.
- dārzu ierīkošanā notikušas 5 praktiskās darbnīcas – talkas (55 dalībnieki).
4) Izveidoti ārstniecības augu paraugstādījumi Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas telpās, kas publiski pieejams cilvēkiem ar invaliditāti kā arī citiem iestādes apmeklētājiem.
5) Nodrošināta dabas sesija cilvēkiem ar invaliditāti, kuras ietvaros
- noorganizētas 8 nodarbības par dabas resursu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, katra 5 stundas (vidēji 70 cilvēki ar invaliditāti);
- noorganizēti 2 izbraukumi dabā kopumā 30 cilvēkiem ar invaliditāti;
- noorganizētas 3 dabas darbnīcas katra 1 dienas ilgumā kopumā 30 cilvēkiem ar invaliditāti;
6) - noorganizētas 34 dabas darbnīcas reģiona maznodrošinātajām ģimenēm, katra 6 stundu ilgumā ar vidējo dalībnieku skaitu – 15 cilvēki;
- 45 maznodrošināto ģimeņu pieaugušie locekļi apguvuši jaunas zināšanas un prasmes vietējo resursu pielietošanā.
7) Noorganizētas 3 dabas darbnīcas (katra 5 dienas) maznodrošināto ģimeņu 42 bērniem. Darbnīcu noslēgumā noorganizētas 3 izstādes un publiski pasākumi.
8) Iekārtots ārstniecības un aizsargājamo augu demonstrāciju dārzs 0,2 ha platībā.
Izveidota brīvprātīgo darba sistēma dārza uzturēšanā. Radīta iespēja sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām bez maksas saņemt augu sēklas un stādus.
8) Izveidots inovatīvs reģiona nozīmes dabas resursu centrs, kas palielina reģiona atpazīstamību, paaugstina dabas resursu nozīmi vietējās sabiedrības vērtību skalā, kā arī, piesaistot apmeklētājus, veicina reģiona ekonomisko attīstību un paaugstina iedzīvotāju labklājības līmeni.
9) nodrošināta projekta publicitāte - 1000 eksemplāros ir izdots buklets „Daba un doma. Jumis”, informācija biedrības mājas lapā, publikācijas reģionālajā presē.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/027
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 07.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Ūdenszīmes"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība " Rīgas Invalīdu sporta klubs „Optimists”",Biedrība "Latvijas Dārzu biedrība"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Jēkabpils novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 42681.06 EUR / 29 996.42 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 36491.81 EUR / 25 646.59 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1920.62 EUR / 1 349.82 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4268.63 EUR / 3 000.01 LVL;
Juridiskā adrese: "Mežmāras", Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229
Tālr. nr.: 29548967; 26167960
Fakss: -
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: www.udenszimes.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org