Sākums > Finansējuma avoti

eez-2009  grafiskais elements


Es Zinu, Es Varu, Es Daru

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir izveidot jaunu sociālu pakalpojumu Latvijā. Kura rezultātā tiktu aktivizēti cilvēki ar kustību traucējumiem, lai viņi kļūtu pēc iespējas aktīvāki un zinošāki pilsoņi, mazinot viņu sociālās atstumtības risku.
Projekta uzdevumi ir nodrošināt cilvēkiem ar kustību traucējumiem informāciju un pakalpojumus, kas nodrošinātu viņu lielāku izpratni par savu invaliditāti, iespējām ko viņi var darīt, kur griezties, lai varētu saņemt pakalpojumus un informāciju, kas viņiem ir nepieciešama. Kā arī gūs atbalstu sev, atbalsta grupās un „neatkarīgā dzīves treniņā”, kuru laikā tiks motivēti labākai, aktīvākai dzīvošanai iemācoties un uzzinot daudz nepieciešamu lietu patstāvīgai dzīvei.
Projekta laikā paredzēts:
• Izveidot projekta uzsākšanas pasākumu Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari;
• Izveidot jaunu sociālā pakalpojuma dizainu;
• izstrādāt metodiku atbalsta grupām, cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
• Izveidot un izdot 2 bukletus, vienu par jauno sociālo pakalpojumu un otru ar dalībnieku atziņām un novērtējumu par sociālo pakalpojumu;
• Organizēt regulāras atbalsta grupas;
• Veidot „Neatkarīgās dzīves treniņus”, cilvēkiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā;
• Veidot prezentācijas seminārus pašvaldībām, par iespējām palīdzēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, izmantojot jauno sociālo pakalpojumu;
• Izveidot 25 video ar padomiem, par sadzīves lietām, cilvēkiem ar invaliditāti un pozitīvos stāstus par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu sasniegumiem, izplatīt video;
• Izveidot noslēguma atskaites pasākumu dalībniekiem;

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas periods: 01.11.2013.-30.04.2015.
Projekta īstenošanas vieta: Visa Latvija
Projekta laikā, mērķa sasniegšanai ir veidotas šādas aktivitātes: Projekta uzsākšanas pasākums, Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, kur sabiedrība tika informēta par projekta „Es Zinu, Es Varu, Es daru" uzsākšanu un iespēju iesaistīties projekta aktivitātēs. Izstrādāts jauns sociālais dizains, „Neatkarīgās dzīves treniņiem” un Atbalsta grupām. Lai informētu Nevalstiskās organizācijas un cilvēkus par iespēju iesaistīties projekta aktivitātēs un par projektu un iespēju nākotnē šādu pakalpojumu izmantot izveidojām divus bukletus: pirmo par „Atbalsta grupām”, „Neatkarīgās dzīves treniņu”, projektu un tā aktivitātēm: „Atbalsta grupas” un „Neatkarīgās dzīves treniņš”. Otrs buklets tika izveidot ar dalībnieku atziņām un informāciju par „Atbalsta grupām” un Neatkarīgās dzīves treniņu, lai informētu sabiedrību, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības, ka ir iespējams saņemt šādu pakalpojumu. Projekta ietvaros tika regulāri vadītas atbalsta grupas, cilvēkiem, kuri invaliditāti ir ieguvuši nesen. Atbalsta grupās tika sniegta informācija un atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi varētu zināt, kur griezties dažādu jautājumu un problēmu risināšanā, mazinot viņu sociālās atstumtības risku. Projekta ietvaros ir izveidoti trīs „Neatkarīgās dzīves treniņi”, Lai informētu pašvaldības, par iespēju izmantot jauno pakalpojumu un pastāstītu par projektu un tā gaitu, projekta īstenotājs tikās ar pašvaldību sociālo dienestu pārstāvjiem, lai informētu, ka šāds pakalpojums ir pieejams. Projekta ietvaros, tika izveidoti 25 video, ar dažādiem padomiem, kas noder cilvēkiem ar invaliditāti, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti un kļūtu zinošāki.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/079
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 28.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Klubs "Verte""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Lietuvas cilvēku ar invaliditāti apvienība,Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 53599.10 EUR / 37 669.66 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 45827.22 EUR / 32 207.55 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2411.96 EUR / 1 695.14 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5359.92 EUR / 3 766.97 LVL;
Juridiskā adrese: Ziepju iela 11, korpuss 1, dzīvoklis 118, Rīga, LV-1004
Tālr. nr.: 29234924
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org