Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ier[..]

eez-2009  grafiskais elements


NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt izpratni un attīstīt indivīdu un plašāku sabiedrības grupu pārstāvju
spējas identificēt un efektīvi reaģēt uz naida kurināšanas izpausmēm internetā un citā
publiskā vidē.
Projekta tiešā mērķa grupa ir mazākumtautību pārstāvji un jaunieši, kā arī NVO, kas pārstāv
šo grupu tiesības un intereses.
Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši: no 01.11.2013.-01.11.2015. Projekta īstenošanas
vieta ir Latvijas Cilvēktiesību centrs.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks:
1) Celta mazākumtautību un jauniešu NVO kapacitāte naida runas atpazīšanai,
nodrošinot apmācību un naidīga satura monitoringu internetā;
2) Sagatavots materiāls par antisemītisma izpausmēm, ES/EEZ likumdošanu un tiesu
praksi par naida noziegumu seksuālās orientācijas, invaliditātes, u.c. pamatiem, veikts
atsevišķu Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu tulkojums latviski;
3) Organizēta starptautiska konference par naida kurināšanas ierobežošanu internetā un
citā publiskā vidē.
Projekts atbilst „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” vispārējam mērķim un
apakšprogrammas atbalsta jomai – vienotas sabiedrības veidošana.

Projekta rezultāti: Projekta vispārējais mērķis veicināt izpratni un attīstīt indivīdu un plašāku sabiedrības grupu spējas identificēt un efektīvi reaģēt uz naida kurināšanas izpausmēm internetā un citā publiskā vidē ir sasniegts. Projekta ietvaros īstenotas aktivitātes un sasniegti šādi rezultāti:
1) izstrādāta 20 stundu apmācību kursu programma “Naida kurināšanas ierobežošana internetā”;
2) organizēti un novadīti divi 3-dienu apmācību kursi “Naida kurināšanas ierobežošana internetā”, kopā 23 dalībnieki;
3) īstenots naidīga satura informācijas monitorings internetā, kuru nodrošināja 14 personas;
4) sadarbībā ar projekta partneriem sagatavots un LCC mājas lapā publicēts materiāls par antisemītisma
izpausmēm “Antisemītisma izpausmes: vēsture un mūsdienas”;
5) sadarbībā ar projekta partneriem sagatavots un LCC mājas lapā publicēts “Pārskats par attīstību naida noziegumu un naida runas novēršanā”;
6) iztulkoti 4 Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi: (1) Dordevics pret Horvātiju; (2) Vejdeland un citi pret Zviedriju; (3) Feret pret Beļģiju; (4) Načova un citi pret Bulgāriju;
7) 22.10.2015. Rīgā notikusi starptautiska konference “Daudzveidīgas pieejas naida noziegumu un naida runas ierobežošanā un novēršanā” (runātāji no 6 valstīm, 115 dalībnieki)
Projekts īstenots Rīgā. Projekta partneris – Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome – projektā piedalījies ar savu pieredzi un zināšanām par efektīviem līdzekļiem cīņā ar neiecietības un naida izpausmēm (antisemītismu), izplatīja informāciju par iespējām piedalīties pētījumā, piedalījās materiālu apmācībām “Naida kurināšanas ierobežošana internetā” sagatavošanā un pašu apmācību vadīšanā, konferences organizēšanā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/2/MAC/038
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 05.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 89311.32 EUR / 62 768.35 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 76361.17 EUR / 53 666.94 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4019.01 EUR / 2 824.58 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 8931.14 EUR / 6 276.84 LVL;
Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 67039295
Fakss: -
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: http://cilvektiesibas.org.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org