Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Atbalsts ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm, veidojot integrētu apmācību, konsultāciju un palīdzības modeli

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Projekta nosaukums: "Atbalsts ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm, veidojot integrētu apmācību, konsultāciju un palīdzības modeli"
Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija
Vadošā finansētāja finansējums: 444 962.85 EUR
Projekta kopsavilkums:

Plānotās aktivitātes:

  • Pētījums par projekta partnerības valstu nacionālajām programmām, likumdošanu vardarbības pret sievieti ģimenē novēršanai un par ģimenes vardarbībā cietušu sieviešu pieredzi, piedzīvojot vardarbību apkārtējā vidē;
  • Integrēta apmācību, konsultāciju un palīdzības modeļa izveide un ieviešana;
  • Informatīva un izglītojoša materiāla izstrāde ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm, lēmumu pieņēmējiem, speciālistiem un treneriem;
  • Semināri par problēmas atpazīšanu un apzināšanos, lai veidotu kopīgu izpratni, atbildību un rīcību ģimenes vardarbības pret sievieti novēršanai.

Iesaistītie sadarbības partneri:
SURT, Sieviešu fonds, Valensijas pilsētas pašvaldības policija (Spānija), Oulu mātes un bērnu patversmju asociācija (Somija), Tehnoloģijas Izglītības institūts Krētā (Grieķija), Sieviešu patversme (Igaunija), Upsalas pašvaldība, Veselības & Sociālās Labklājības nodaļa (Zviedrija), Resursu centrs sievietēm MARTA (Latvija).

Projekta iesniedzēja loma projekta īstenošanā: Resursu centrs sievietēm „Marta" ir projekta partneris, kas vada un īsteno projekta aktivitātes Latvijā – veic pētījumus, piedalās informatīvu un izglītojošu materiālu izstrādē, organizē informatīvos pasākumus, piedalās projekta rezultātu un produktu izplatīšanā.

Vadošā finansētāja noteiktā atbalsta joma: vardarbības pret bērniem, jauniešiem un sievietēm prevencija un novēršana, upuru un riska grupu aizsardzība

 

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 3914,133 LVL / 5 569.31 EUR
Номер проекта: 2014.LV/LF/05
Исполнитель проекта: Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta""
Партнер: Rumānijas Mūžizglītības biedrība (SOCIETATEA ROMANA PENTRU EDUCATIE PERMANENTA)
Юридический адрес: Matīsa iela 49 - 3, Rīga, LV-1009
Период проетка: 01.01.2013. - 31.12.2014.