Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


VIENĀ VALODĀ

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Latviešu valodas apguve" 2014

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Globālais projekta mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Latvijā dzīvojošajiem mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem, tādējādi stiprinot piederības sajūtu Latvijas valstij, sekmējot sabiedrības saliedētību un mazinot plaisu starp dažādām informācijas vidēm. Apgūstot latviešu valodu tiktu veicināta latviešu valodas lietošana atbilstoši profesionālajām vajadzībām un profesionālai integrācijai darba tirgū, kā arī sekmīgai saziņai sabiedrībā.

Projekta mērķauditorija ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā arī īpaši atbalstāmā mērķa grupa ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kas nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, pārējos interesentus iekļaujot rezerves sarakstā.

Projekta īstenošanas vieta ir Daugavpils, kur nepieciešamība veicināt etnisko minoritāšu pilnu integrāciju Latvijas sabiedrībā un Latvijas darba tirgū ir īpaši aktuāla.

Lai veiksmīgi īstenotu šo projektu, mēs plānojam novadīt ne tikai vienkāršas mācību stundas, bet arī īstenot tādas aktivitātes kā: individuālais darbs, darbs pāros un grupu darbs, konkursu organizēšana, situāciju spēles, iedomātu ekskursiju organizēšana un vadīšana, projektu izstrāde un prezentēšana, konsultācijas, kā arī darbošanās ar speciālu datorprogrammu vārdu krājuma izveidei un paplašināšanai.

Plānots, ka kursu noslēgumā vismaz 80% kursantu būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1→A2→B1→B2→C1). Noslēgumā paredzēta vairāku kursantu valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 25 872,20 EUR / 18 183.09 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LV/1/2-15
Projekta īstenotājs: SIA „ADA PLUS”
Īstenošanas vieta: Daugavpils
Statuss: Apstiprināts

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli