Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Muzikālā pietura bērnu un jauniešu sociālās atstum[..]

eez-2009  grafiskais elements


Muzikālā pietura bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Jelgavas Vecpilsētā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis:
Veicināt Jelgavas Vecpilsētas sociālās atstumtības riskam pakļauto personu – bērnu, jauniešu, ģimeņu ar bērniem un senioru integrāciju un iekļaušanos sabiedrībā, īstenojot radošu un sociālu pasākumu kopumu.
Projekta mērķa grupas:
150 sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni un jaunieši Jelgavā, 20 ģimenes un 15 pensionāri.
Plānotās aktivitātes:
1. Projekta vadība
2. Tematiskā brīvā laika pavadīšanas centra izveide
3. Brīvā laika pavadīšanas centra darbības nodrošināsana
4. Nodarbības mērķa grupas talantu attīstībai, motivācijas paaugstināšanai, radošuma, un pašizpausmju pilnveidei
5. Jelgavas Vecpilsētas kopienas stiprināšanas un dzīvesvides uzlabošanas pasākumi
6. Publicitāte
Projekta rezultāti:
Stiprināta Jelgavas Vecpilsētas kopiena, attīstīta kvartāla dzīvesvide un uzlabots sociālais portrets, īstenojot savstarpēji papildinošas aktivitātes, aktivizējot vietējo sabiedrību, veicinot integrāciju un sniedzot iespēju kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai bērniem un jauniešiem, kas pakļauti dažādiem sociālās atstumtības riska apstākļiem.

Projekta rezultāti: Projekts bija nozīmīgs solis kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas pakalpojuma nodrošināšanā bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam Jelgavas vecpilsētā.
Visi projektā izvirzītie mērķi tika pilnībā sasniegti. Plānotie indikatori tika ne tikai sasniegti, bet daudzos pasākumos arī pārsniegti.
Projektā tika izveidots un iekārtots brīvā laika pavadīšanas centrs, kas pēc projekta īstenošanas tiks uzturēts vēl vismaz divus gadus. Centru projekta ietvaros apmeklēja 193 unikālās personas, kas ir vairāk kā plānots sākotnēji. Projekta ietvaros tika noorganizētas 20 muzikālās nodarbības, 5 motivācijas lekcijas – radošie vakari, 4 mūziķu koncertlekcijas, 3 brīvprātīgā darba talkas, 2 radošie starppaaudžu dzejas – mūzikas vakari, kā arī viens radošais bērnu – vecāku vakars.
Projekts ir veicinājis gan sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam – arī pēc projekta īstenošanas mērķa grupas personas aktīvi apmeklē brīvā laika pavadīšanas centru un dažādus bezmaksas tematiskos pasākumus. Papildus mērķa grupas aktīva iesaiste projekta aktivitātēs ir veicinājusi personu pilsonisko līdzdalību. Galvenokārt tās bija brīvprātīgā darba talkas un centra iekārtošanas darbi.
Projekta ietekme bija atbilstoša mikroprojekta apjomam – tā bija ļoti nozīmīga Jelgavas pilsētas kvartālam, kā arī nozīmīga pilsētas ietvaros.
Projekta mērķa grupa tika piesaistīta izmantojot dažādus saziņas līdzekļus – sociālos tīklus, ko aktīvi lieto tieši mērķa grupa, elektronisko saraksti un individuālu cilvēku uzrunāšanu, kā arī tika izveidoti informatīvie plakāti par projekta aktivitātēm.
Īstenojot projektu mērķa grupas personām tika sniegta iespēja kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, tika veicināta vienaudžu komunikācija, attīstītas jaunas zināšanas un prasmes. Nodarbību rezultātā mērķa grupas personas uzlaboja savas radošās prasmes, attīstīja muzikālās dotības un savu personību. Motivācijas lekciju rezultātā mērķa grupas personas ieguva pārliecību par savu mērķu uzstādīšanu un īstenošanu.
Projekta partneris – Jelgavas Pensionāru biedrība, tika piesaistīts ar mērķi veidot sadarbību starp dažādu paaudžu grupām Jelgavas Vecpilsētas kvartālā. Partnera loma projektā bija nozīmīga un nodrošināja senioru iesaisti aktivitātēs. Tādejādi arī ietverot dažādas Jelgavas Kvartāla sociālās grupas projekta aktivitātēs.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/098
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 18.08.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Jelgavas Pensionāru biedrība
Projekta īstenošanas vieta(s): Jelgava
Projekta īstenošanas reģions(i): Zemgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 21879.21 EUR / 15 376.80 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18676.25 EUR / 13 125.74 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 982.96 EUR / 690.83 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2220.00 EUR / 1 560.22 LVL;
Juridiskā adrese: Druvu iela 6, Jelgava, LV-3002
Tālr. nr.: 26326436
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.bjmk.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org