eez-2009  grafiskais elements


Radošais izaicinājums

Компактный вид
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов

Oписание

Redzes invaliditāte ir smaga, jo būtiski traucēta spēja orientēties, iekļauties sabiedrībā un strādāt algotu darbu. Mērķis sniegt inovatīvus sociālos pakalpojumus redzes invalīdiem, iesaistot profesionāļus no Mākslas akadēmijas, veidojot produktus, kas būtu interesanti plašam patērētāju lokam, tā veicinot redzes invalīdu nodarbinātību un pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā. Tiks renovētas aktivitātēm nepieciešamās telpas Rīgā, Strazdumuižas dienas centrā, organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu, seminārs sociālajiem darbiniekiem un kapacitātes stiprināšanas pasākums darbiniekiem, organizēti publicitātes pasākumi, lai veicinātu sabiedrības informētību par redzes invalīdu tiesībām un iespējām. Partneris Lietuvas Neredzīgo un redzes invalīdu asociācija dalīsies pieredzē, nodrošinās ekspertīzi nodarbinātības veicināšanas, darba prasmju paaugstināšanas un profesionālās rehabilitācijas attīstības jautājumos. Mērķa grupa 300 personas ar redzes invaliditāti visā Latvijā un 18 Biedrības darbinieki.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija sniegt inovatīvus sociālos pakalpojumus personām ar redzes invaliditāti, lai veicinātu viņu prasmju attīstību, iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā ar radošu nodarbību palīdzību. Projekta uzdevums ir veicināt redzes invalīdu, kas ir sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautas personas, radošās prasmes un veikt pasākumus to dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji - 300 personas ar invaliditāti. Kā arī NVO, kas pārstāv iepriekš minētās iedzīvotāju grupas tiesības un intereses, tai skaitā: 27 darbinieki.

Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
Nodarbību programmas izveide un īstenošana reģionālajos centros, radošā nodarbību bloka nodarbības tapa sadarbībā ar Mākslas akadēmijas studentiem, kur studenti bija tie, kuri sniedza dažādu rokdarbu tehniku paraugus, ko nodarbību laikā bija iespējams izmēģināt un notestēt, vēlāk ieviešot nodarbību programmā.
Sekmīgi organizēti un novadīti biedrības kapacitātes stiprināšanas seminārs un sociālo dienestu darbinieku apmācību seminārs, kura rezultātā semināra dalībnieks ieguva sertifikātu par jauniegūtajām zināšanām un prasmēm darbā ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Noorganizētas 4 radošo darbu izstādes 4 Latvijas pilsētās, brīvi pieejamas plašākai sabiedrības daļai, informējot to par cilvēku ar redzes invaliditāti iespējām un prasmēm.
Telpu renovācija un pielāgošana – tika uzsākta Strazdes muižas telpu 245m2 lielā apjomā daļēja renovēšana un pielāgošana personām ar redzes invaliditāti. Ēkai tika nomainīti jauni koka pakešu logi, izlīdzinātas sienas, nomainītas ēkas iekšdurvis un ārdurvis, kā arī nodrošināta vides pieejamība šajā ēkā.
Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens LNB darbiniekiem un mērķa grupai uz Lietuvu, lai gūtu izpratni un zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības modeli cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Apgūtas dažādas inovatīvas prasmes, uzlabota mērķa grupas pašapziņa, darba prasmes un komunikācijas spējas. Informēta sabiedrība par personu ar redzes invaliditāti spējām un prasmēm, kā arī par Latvijas Neredzīgo biedrību.

Būtisks ieguvums no šī projekta ir sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju, kur sadarbības rezultātā ir tapuši dažādi inovatīvi mākslas dizaina funkcionāli interjera priekšmeti un elementi. Rūpīgi izpētot cilvēku ar redzes invaliditāti prasmes un spējas, tika apgūtas jaunas rokdarbu prasmes un tehnikas, kuru rezultātā tika radīti šie dizaina priekšmeti. Šīs prasmes turpmāk tiks pielietotas rehabilitācijas procesos un dažādu brīvā laika pavadīšanas pulciņu ietvaros. Visi dizaina priekšmeti ir zīmoloti un iepakoti, kā arī tiem ir informatīvas brošūras sagatavotas, kas pilnīgāk veicinās sabiedrības izpratni par šo produktu izcelsmi.

Projekta aktivitātes, it īpaši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma, kurai inovāciju nodrošināja sadarbība ar partneriem no Mākslas akadēmijas, darba prasmju uzlabošanai un pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu, lai iegūtu pieredzi profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu izstrādē un sociālās uzņēmējdarbības attīstībā, ilgtermiņā veicinās redzes invalīdiem iespēju iesaistīties darba tirgū.

Projekta partneri
Aktivitātes ietvaros organizācija noorganizēja apmaiņas brauciena darba plānu, kurā tika ietverts gan atsevišķu Lietuvas sociālo rehabilitācijas centru apmeklējums, gan vairākas tikšanās ar profesionālās rehabilitācijas programmu izstrādātājiem un vadītājiem, kā arī atbildīgajiem Lietuvas valsts institūciju un pašvaldību pārstāvjiem un iesaistītajiem sociālajiem uzņēmumiem. Asociācija kā projekta partnere piedalījās projekta aktivitātēs Nr.2 īstenošanā un sniedza savu ekspertīzi un pieredzi sociālo uzņēmumu attīstībā un profesionālās rehabilitācijas programmu izstrādē, kā rezultātā partnerības novērtējums ir jāvērtē kā pozitīvs. Sadarbības rezultātā ir izstrādāts informatīvs dokuments par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem un sasaisti ar sociālo uzņēmumu attīstību Lietuvā.

Информация

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MAC/032
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 01.09.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Lietuviešu neredzīgo un redzes invalīdu asociācija,Latvijas Mākslas akadēmija
Место осуществления проекта: Rīga,Rēzekne,Ventspils,Cēsis
Регион(ы) осуществления проекта: Курземскый регион,Латгальскый регион,Видземскый регион,Rīga,Rīgas reģions,Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 20
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 110459.76 EUR / 77 631.56 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 94443.09 EUR / 66 374.98 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 4970.69 EUR / 3 493.42 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 11045.98 EUR / 7 763.16 LVL;
Юридическии адрес: Pāles iela 14/1, Rīga, LV-1024
Номер тел.: 67532607
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.lnbiedriba.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org