Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Cīņu māksla kā fizioterapija

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta vispārējais mērķis ir sociālā riska pakļautiem bērniem ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināt sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

Projekta specifiskais mērķis ir uzlabojot biedrības kapacitāti nodrošināt sistemātiskus un mērķtiecīgus integrācijas veicinošus atbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novadu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:
1) Jaunu programmu izstrāde (Vispār attīstošā vingrošanas programmas izstrāde)
2) Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbības un to digitālo materiālu izstrāde
3) Veselību dienu organizēšana un popularizēšana
4) Projekta publicitātes atpazīstamības veicinošie pasākumi

Projekta īstenošanas laiks 20 mēneši, īstenošanas vieta –Sabile, Tukums, Veģi. Projekta sadarbības partneris ir Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Biedrība „Latvijas karate-do J.K.A. federācija”, Sabiles vidusskola, Tukuma internātpamatskola.
Projekta mērķa grupa: Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji 80 gab., no kuriem 80 bērni un jaunieši. Brīvprātīgo iesaistāmo personu skaits 6 gab.

Galvenais rezultāts: nodrošināti atbalsta pasākumi fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas 80 bērniem un jauniešiem.

Результаты проекта: Projekta vispārējais mērķis bija sociālā riska pakļautiem bērniem ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināt sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta ietvaros nodrošināta sistemātiska un mērķtiecīga integrācijas veicinoši atbalsta pasākumi fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novadu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.
Projekta mērķa grupa: 106 Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie bērni un jaunieši , tai skaitā: 65 bērni, 16 jaunieši, 25 personas ar invaliditāti; 2 biedri un 33 brīvprātīgie.
Galvenie projekta rezultāti:
1.Izstrādātas 3 nodarbību norises programmas, kas pieejamas biedrības mājas lapā http://gmintegration.lv/projekta-aktivit-tes
2. Fiziskajās un veselības veicinošajās aktivitātes piedalījušies 106 personas (VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" 25 personas ar invaliditāti, Zemgales vsk. - 44 bērni un jaunieši, Tukuma internātpamatskolā - 37 bērni un jaunieši) ;
- Zemgales vidusskolā noorganizētas 250 stundas vispārattīstošās nodarbības;
-Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi” noorganizētas 324 stundas vispārattīstošās nodarbības
- Tukuma internātpamatskolā noorganizētas 370 stundas vispārattīstošās nodarbības
Zemgales vidusskolā, Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi”, Tukuma internātpamatskolā (katrā 17 stundas) vispārattīstošo nodarbību laikā piedalījies fizioterapeits, kopā 51stunda.
3. Noorganizēta Veselības diena (80 bērni, jaunieši un personas ar invaliditāti, 32 brīvprātīgie).
4. Noorganizēti 2 atklāšanas semināri Veģos (47 dalībnieki.), Tukumā - 37 (dalībnieki),
2 noslēguma semināri (Veģos -54 dalībnieki, Zemgales vsk. - 48 dalībnieki).
5. Izstrādāts buklets par projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija" ( 300 eks.)
6. Izveidota biedrības mājas lapa www.gmintegration.lv

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MEC/101
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 02.10.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "GM Integration"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”,Tukuma internātpamatskola,Biedrība "Latvijas karate-do J.K.A. federācija",Zemgales vidusskola
Место осуществления проекта: Sabile,Abavas pagasts,Tukums
Регион(ы) осуществления проекта: Курземскый регион,Земгальскый регион
Время осуществления проекта в месяцах: 20
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 32500.00 EUR / 22 841.13 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 27787.50 EUR / 19 529.17 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 1462.50 EUR / 1 027.85 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 3250.00 EUR / 2 284.11 LVL;
Юридическии адрес: Dzelzavas iela 61-18, Rīga, LV-1084
Номер тел.: +371 22300131
Е-почта:

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org