sif-jauns-kras


Lauku kopienu parlamenta "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos" organizēšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014

Поиск проектов
предоставил финансирование: 19 984,20 EUR / 14 044.98 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/PR/03
Исполнитель проекта: Biedrība „Latvijas Lauku forums”
Cтатус: apstiprināts